Socialområdet

Grønland følger den nordiske model på socialområdet. Hvis bestemte forudsætninger er opfyldt, har personer med bopæl i Grønland ret til indkomsterstattende ydelser i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. Borgere med lav eller ingen indkomst, der ikke opfylder forudsætningerne, har i stedet ret til offentlig hjælp. Familier med lav indkomst har også ret til boligsikring og børnetilskud.

Borgere med nedsat arbejdsevne, der ikke er fyldt 66 år, kan søge om førtidspension. Borgere som er fyldt 66, er berettiget til alderspension. Alders- og førtidspensionister kan tilbydes hjælp og pleje i eget hjem, eller tilbydes et plads på et plejehjem hvis nødvendigt.

Borgere med handicap har ret til hjælpemidler, der kan kompensere for handicappet. Typen af hjælpemiddel fastsættes individuelt. Der kan f.eks. være tale om daglig hjælp fra en støtteperson, ledsagelse under rejse eller fuldtidsophold på en handicapinstitution. Borgere med handicap har mulighed for at arbejde på et beskyttet værksted.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2021 Arbejdsmarkedstilknytning

14. februar 2023
Arbejdsmarkedstilknytning 2021
Statistikken om arbejdsmarkedstilknytning er en ny årlig statistik.

Læs artikel: her

2021 De økonomisk udsatte

14. december 2022
De økonomisk udsatte 2021
I 2021 havde Tasiilaq, Qaanaaq, Kangaatsiaq og Upernavik distrikter den højeste andel af økonomisk udsatte med en indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten.

Læs artikel: her

2021 Midlertidige indkomsterstattende ydelser

30. juni 2022
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 2021
I 2021 modtog 3.749 personer offentlig hjælp, 2.124 personer modtog arbejdsmarkedsydelser og 982 personer modtog dagpenge ved barsel. For både offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse er der tale om et stort fald i antallet af modtagere og udbetalte beløb siden 2014.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (SOD004)
Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder og køn (SOD005)
Offentlig hjælp efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (SOD008)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid, kommune, antal voksne,antal børn,ydelser og enhed (SOD010)
Offentlig hjælp opgjort på familier,efter tid, kommune, antal voksne,antal børn,ydelser og belobsgruppe (SOD011)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid,distrikt,antal voksne,antal børn,ydelse og beløbsgruppe (SOD012)

Pensioner

Social forsorg

Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og aldersgruppe. (SODBV01)
Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og kommune. (SODBV02)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på institutionsnavn og institutionstype (SODFO1)
Personer med handicap, efter alder og køn (SODFO10)
Diagnoser efter kategori og kommune (SODFO11)
Personer med handicap, efter boform (SODFO12)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på by og institutionstype (SODFO2)
Beboere på Selvstyrets B & U- og handicapinstitutioner, fordelt på køn,alder og institutionstype (SODFO3)
Til -og afgang af beboere på Selvstyrets institutioner (SODFO4)

Supplerende tilskudsordninger

Boligsikring til hustande i december efter hustandsstørrelse og beløbsgruppe (SODBS01)
Boligsikring til hustande i december efter tid, distrikt (SODBS02)
Børnetilskud i december efter tid, kommune og antal børn (SODBT01)

Økonomisk udsatte

Økonomisk udsatte efter alder og køn (SODOU01)
Økonomisk udsatte efter distrikt og bosted (SODOU02)
Økonomisk udsatte børn og unge efter alder og antal voksne (SODOU03)
Økonomisk udsatte voksne efter familietype og antal børn (SODOU04)

Familiepleje

Plejebørn efter alder (SODPV001)
Plejebørn i december efter vederlagets størrelse (SODPV002)
Plejebørn i december efter første adresse i Grønland (SODPV003)
Plejebørn i december efter kommune (SODPV004)
Plejeforældre efter antal plejebørn (SODPV005)

Arkiv

Smitsomme kønssygdomme 1990-2008 - lukket (SUDLSKS2H)Læs vore publikationer om...Midlertidigt indkomsterstattende ydelser

 • 2021 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2020 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2019 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2018 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2017 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2016 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2015 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2014 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • Pensioner

 • 2021 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2020 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2019 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2018 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2017 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2016 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2015 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2014 Modtagere af offentlige pensioner
 • Supplerende tilskudsordninger

 • 2021 Modtagere af boligsikring i december
 • 2021 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2020 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2020 Modtagere af boligsikring i december
 • 2019 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2019 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2018 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2018 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2017 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2017 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2016 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2016 Modtagere af Boligsikring i december
 • Modtagere af børnetilskud i december
 • Modtagere af Boligsikring i december
 • 2014 Modtagere af børnetilskud
 • 2014 Modtagere af boligskring
 • Økonomisk udsatte

 • 2021 De økonomisk udsatte
 • 2020 De økonomisk udsatte
 • 2019 De økonomisk udsatte
 • 2018 De økonomisk udsatte
 • 2017 De økonomisk udsatte
 • 2016 De økonomisk udsatte
 • 2015 De økonomisk udsatte
 • Familiepleje

 • 2021 Almindelig familiepleje
 • 2020 Almindelig familiepleje
 • Læs vore publikationer om...  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?