titel

Socialområdet

Grønland følger den nordiske model på socialområdet. Hvis bestemte forudsætninger er opfyldt, har personer med bopæl i Grønland ret til indkomsterstattende ydelser i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. Borgere med lav eller ingen indkomst, der ikke opfylder forudsætningerne, har i stedet ret til offentlig hjælp.

Familier med lav indkomst har ret til supplerende ydelser som boligsikring og børnetilskud.

Borgere med nedsat arbejdsevne, der ikke er fyldt 67 år, kan søge om førtidspension. Borgere som er fyldt 67, er berettiget til alderspension. Alders- og førtidspensionister kan tilbydes hjælp og pleje i eget hjem, eller tilbydes plads på et plejehjem hvis nødvendigt.

Borgere med handicap har ret til hjælpemidler, der kan kompensere for handicappet. Typen af hjælpemiddel fastsættes individuelt. Der kan f.eks. være tale om daglig hjælp fra en støtteperson, ledsagelse under rejse eller fuldtidsophold på en handicapinstitution. Borgere med handicap har mulighed for at arbejde på et beskyttet værksted.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2023 Midlertidige indkomsterstattende ydelser

3. juni 2024
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 2023
I 2023 modtog 3.022 personer offentlig hjælp, 1.821 personer modtog arbejdsmarkedsydelser og 719 personer modtog dagpenge ved barsel. For arbejdsmarkedsydelse er der tale om et fald på 40 pct i forhold til 2022.

Læs artikel: her

2023 Modtagere af boligsikring i december

28. maj 2024
Modtagere af boligsikring i december 2023
Der var 3.326 boligsikringsmodtagere i december måned 2023. Det er 201 færre modtagere end i 2022, og dermed fortsætter den nedadgående tendens.

Læs artikel: her

2023 Modtagere af børnetilskud i december

28. maj 2024
Modtagere af børnetilskud i december 2023
I 2023 modtog 3.423 forælder et børnetilskud for mindst et barn. Det er et fald på 178 personer i forhold til året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, alder og enhed (SOD004)
Offentlig hjælp efter tid, ydelser, belobsgruppe, alder og køn (SOD005)
Offentlig hjælp efter tid, distrikt, ydelser, alder og enhed (SOD008)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid, kommune, antal voksne,antal børn og enhed (SOD010)
Offentlig hjælp opgjort på familier,efter tid, antal voksne,antal børn,ydelser og belobsgruppe (SOD011)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid,distrikt,antal voksne,antal børn,ydelse og enhed (SOD012)

Pensioner

Social forsorg

Supplerende tilskudsordninger

Boligsikring til hustande i december efter hustandsstørrelse og beløbsgruppe (SODBS01)
Boligsikring til hustande i december efter tid, distrikt (SODBS02)
Børnetilskud i december efter tid, kommune og antal børn (SODBT01)

Økonomisk udsatte

Økonomisk udsatte efter alder og køn (SODOU01)
Økonomisk udsatte efter bosted (SODOU02)
Økonomisk udsatte børn og unge efter alder og antal voksne (SODOU03)
Økonomisk udsatte voksne efter familietype og antal børn (SODOU04)
Økonomisk udsatte efter distrikt (SODOU05)

Familiepleje

Plejebørn efter alder (SODPV001)
Plejebørn i december efter vederlagets størrelse (SODPV002)
Plejebørn i december efter første adresse i Grønland (SODPV003)
Plejebørn i december efter kommune (SODPV004)
Plejeforældre efter antal plejebørn (SODPV005)

Arbejdsmarkedstilknytning

Arbejdsmarkedsstatus fordelt på køn (SODATI1)
Arbejdsmarkedsstatus fordelt på distrikter (SODATI2)
Arbejdsmarkedsstatus fordelt på uddannelsesniveau (SODATI4)
Arbejdsmarkedsstatus fordelt på alder (SODATI5)

Arkiv

Smitsomme kønssygdomme 1990-2008 - lukket (SUDLSKS2H)Læs vore publikationer om...Midlertidigt indkomsterstattende ydelser

 • 2023 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2022 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2021 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2020 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2019 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2018 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2017 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2016 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2015 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • 2014 Midlertidige indkomsterstattende ydelser
 • Pensioner

 • 2023 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2022 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2021 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2020 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2019 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2018 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2017 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2016 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2015 Modtagere af offentlige pensioner
 • 2014 Modtagere af offentlige pensioner
 • Supplerende tilskudsordninger

 • 2023 Modtagere af boligsikring i december
 • 2023 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2022 Modtagere af boligsikring i december
 • 2022 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2021 Modtagere af boligsikring i december
 • 2021 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2020 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2020 Modtagere af boligsikring i december
 • 2019 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2019 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2018 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2018 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2017 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2017 Modtagere af Boligsikring i december
 • 2016 Modtagere af børnetilskud i december
 • 2016 Modtagere af Boligsikring i december
 • Modtagere af børnetilskud i december
 • Modtagere af Boligsikring i december
 • 2014 Modtagere af børnetilskud
 • 2014 Modtagere af boligskring
 • Økonomisk udsatte

 • 2022 De økonomisk udsatte
 • 2021 De økonomisk udsatte
 • 2020 De økonomisk udsatte
 • 2019 De økonomisk udsatte
 • 2018 De økonomisk udsatte
 • 2017 De økonomisk udsatte
 • 2016 De økonomisk udsatte
 • 2015 De økonomisk udsatte
 • Familiepleje

 • 2023 Almindelig familiepleje
 • 2022 Almindelig familiepleje
 • 2021 Almindelig familiepleje
 • 2020 Almindelig familiepleje
 • Arbejdsmarkedstilknytning

 • 2022 Arbejdsmarkedstilknytning
 • 2021 Arbejdsmarkedstilknytning
 • Læs vore publikationer om...  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?