titel

Kriminalitet

Det grønlandske retssystem består af fire kredsretter og Retten i Grønland, der tilsammen udgør første retsinstans. Grønlands Landsret udgør anden retsinstans. Da justitsområdet ikke er hjemtaget af Grønland, er Danmarks Højesteret også tredje retsinstans for Grønland.

Det grønlandske retsvæsen lægger vægt på resocialisering. Indsatte har ofte tilladelse til en vis grad af hverdagsliv under afsoning. Der findes seks anstalter for domfældte i Grønland, fordelt i byerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq. Psykisk afvigende forbrydere kan idømmes forvaring i Nuuk eller Danmark. Sammenlignet med resten af Norden, forekommer personfarlige forbrydelser langt oftere i Grønland.

Statistikken over kriminalitet er baseret på overtrædelser af den grønlandske kriminallov, samt overtrædelser af særlovgivningen, herunder færdselsloven. Endvidere er statistikken opdelt i en række områder, som afspejler de processer, en overtrædelse gennemgår fra anmeldelse over eventuel sigtelse og afgørelse.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API

Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Kriminalitet 2016 - 2020

27. april 2021
Kriminalitet 2016 - 2020
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2020. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er steget med 16 pct. i forhold til året før. Stigningen er mest markant i anmeldelser af sædelighedsforbrydelser, samt forbrydelser mod liv og legeme.

Læs artikel: her

Kriminalitet 2015 - 2019

27. april 2020
Kriminalitet 2015 - 2019
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2019. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er steget med 17 pct. i forhold til året før. Stigningen er mest markant i anmeldelser af sædelighedsforbrydelser, samt forbrydelser mod liv og legeme.

Læs artikel: her

Kriminalitet 2014 - 2018

18. oktober 2019
Kriminalitet 2014 - 2018
Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2018. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er faldet med 20 pct. i forhold til året før, hvilket igen er det hidtil laveste antal anmeldelser i Grønlands Statistiks registre, som daterer tilbage til 2006.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...Kriminalitet

 • Kriminalitet 2016 - 2020
 • Kriminalitet 2015 - 2019
 • Kriminalitet 2014 - 2018
 • Kriminalitet 2013 - 2017
 • Kriminalitet 2012 - 2016
 • Kriminalitet 2011 - 2015
 • 2009 Kriminalstatistik
 • 2008 Kriminalstatistik
 • 2007 Kriminalstatistik
 • 2006 Kriminalstatistik
 • 2005 Kriminalstatistik
 • 2004 Kriminalstatistik
 • 2003 Kriminalstatistik
 • 2002 Kriminalstatistik
 • 2001 Kriminalstatistik
 • 2000 Kriminalstatistik
 • 1999 Kriminalstatistik
 • 1998 Kriminalstatistik
 • 1997 Kriminalstatistik
 • Læs vore publikationer om...  Kriminalitet  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?