titel

Om Grønlands Statistik

Grønlands Statistik

Intaleeqqap Aqqutaa 1

P.O. Boks 1025

DK-3900 Nuuk

Grønland

Tel.: +299 34 57 70 eller +299 34 50 00

Fax: +299 34 57 90

E-mail: stat@stat.gl

Brug statistikken

Du må frit gengive indhold af hjemmesiden samt Statistikbanken. Det gælder også kommercielt brug. Men her skal det huskes at angive Grønlands Statistik som kilde.

Kildeangivelsen skal så vidt muligt henvise/linke til det pågældende sted på www.stat.gl eller https://bank.stat.gl, hvor brugeren kan se tallene i sin sammenhæng.

Eksempler på korrekt kildeangivelse er:

www.stat.gl:

Kilde: Grønlands Statistik – www.stat.gl/priser

https://bank.stat.gl:

Kilde: Grønlands Statistik – bank.stat.gl/bedst1 (koden efter ”bank.stat.gl/” angiver den specifikke tabel, tallene kommer fra.)

Du er velkommen til at gengive figurer eller selv lave figurer ud fra tallene. Også her skal Grønlands Statistik angives som kilde.

Hvis du viderebearbejder tallene, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du f.eks. gøre ved at skrive: ”Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Grønlands Statistik”.

Grønlands Statistik tager altid kontakt, hvis der gøres opmærksom på anvendelse af tal, uden at Grønlands Statistik bliver krediteret.

Presseservice

En vigtig opgave for Grønlands Statistik er at formidle statistik til pressen. Grønlands Statistik holder pressen orienteret løbende om nye undersøgelser, statistikker, publikationer og servicetilbud. Dette sker bl.a. gennem Grønlands Statistiks pressemeddelelser, nyhedsbreve samt ved personlig kontakt.

Har du som journalist spørgsmål til, eller behov for udtalelser fra Grønlands Statistik, eksempelvis i forbindelse med offentliggørelse af statistik, er du velkommen til at kontakte statistikchefen, Anders Blaabjerg.

Juridisk meddelelse fra Grønlands Statistik

Grønlands Statistik har ikke et økonomisk ansvar for eventuelle skader eller tab som følge af fejl i den offentliggjorte statistik.

Ved benyttelse af hjemmesiden registreres din IP-adresse. Informationen bruges til simpel brugsstatistik og kan bruges i en evt. politiefterforskning ved forsøg på hacking eller elektronisk hærværk.

Registrerede personlige oplysninger bliver ikke overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand af Grønlands Statistik. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Grønlands Statistik.Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?