titel

Offentlige finanser

Offentlige finanser omfatter alle aktiviteter indenfor offentlig forvaltning og service. I Grønland består den generelle forvaltning af tre sektorer som er kommunerne, selvstyret og staten.

Fordelingen af de offentlige finanser fastsættes hvert år på finansloven. Staten afholder udgifter til aktiviteter, der stadig forvaltes og finansieres direkte af den danske stat.

I overensstemmelse med internationale retningslinjer medregnes i opgørelsen af de offentlige finanser kun udgifter, der reelt er afholdt i Grønland.

Offentlig forvaltning og service omfatter myndigheder og institutioner, der overvejende leverer ikke-markedsmæssig service eller omfordeler indkomst og formue. Den overvejende offentlige service stilles gratis til rådighed for borgere og virksomheder. Offentlige udgifter finansieres hovedsagelig via skatter og bloktilskud fra den danske stat. En del finansieres dog gennem afgifter eller brugerbetaling.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Offentlige finanser

18. december 2020
Offentlige finanser 2019
Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2019 udgifter for 11.798 mio. kr. Det svarer til en stigning på 1,8 pct. ift. 2018, hvor de samlede offentlige udgifter udgjorde 11.591 mio. kr.

Læs artikel: her

2020 og 2021 Satstilpasningsprocent

22. juni 2020
Satstilpasningsprocent for 2020 og 2021
Grønlands Statistik er i forbindelse med vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst blevet pålagt årligt at beregne en satstilpasningsprocent. Satstilpasningsprocenten er i henhold til lovens § 2 stk. 1 den procentvise ændring i de offentligt ansattes årsløn i lønåret i forhold til året forud for lønåret.

Læs artikel: her

2019 Offentlige ansatte

22. juni 2020
Offentlige ansatte 2019
I 2019 var der 10.872 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 4.065 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.806 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?