titel

Offentlige finanser

Offentlige finanser omfatter alle aktiviteter indenfor offentlig forvaltning og service. Forvaltningen består af tre sektorer; kommunerne, selvstyret og staten. Fordelingen af de offentlige finanser fastsættes hvert år på finansloven.

Staten afholder udgifter til aktiviteter, der stadig forvaltes og finansieres direkte af den danske stat. I overensstemmelse med internationale retningslinjer medregnes i opgørelsen af de offentlige finanser kun udgifter, der reelt er afholdt i Grønland.

Offentlig forvaltning og service omfatter myndigheder og institutioner, der overvejende leverer ikke-markedsmæssig service eller omfordeler indkomst og formue.

Den overvejende offentlige service stilles gratis til rådighed for borgere og virksomheder. Offentlige udgifter finansieres hovedsagelig via skatter og bloktilskud fra den danske stat. En del finanssieres dog gennem afgifter eller brugerbetaling.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2023 Kommunale nøgletal, dagtilbud

8. juli 2024
Kommunale nøgletal 2023, dagtilbud
I 2023 var der 3.734 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 165 0,5-årige, 644 1-årige, 724 2-årige, 743 3-årige, 700 4-årige og 758 5-årige. Af alle børn i aldersgruppen 0,5-5-årige i befolkningen, var der indskrevet 89,4 pct. ved et førskoledagtilbud.

Læs artikel: her

2023 Offentlige ansatte

24. juni 2024
Offentlige ansatte 2023
I 2023 var der 11.212 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 4.175 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 7.036 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

Læs artikel: her

2025 Satstilpasningsprocent

16. maj 2024
Satstilpasningsprocent for 2025
Grønlands Statistik er i forbindelse med vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst blevet pålagt årligt at beregne en satstilpasningsprocent. Satstilpasningsprocenten er i henhold til lovens § 2 stk. 1 den procentvise ændring i de offentligt ansattes årsløn i lønåret i forhold til året forud for lønåret.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?