titel

Offentlige finanser

Offentlige finanser omfatter alle aktiviteter indenfor offentlig forvaltning og service. Forvaltningen består af tre sektorer; kommunerne, selvstyret og staten. Fordelingen af de offentlige finanser fastsættes hvert år på finansloven.

Staten afholder udgifter til aktiviteter, der stadig forvaltes og finansieres direkte af den danske stat. I overensstemmelse med internationale retningslinjer medregnes i opgørelsen af de offentlige finanser kun udgifter, der reelt er afholdt i Grønland.

Offentlig forvaltning og service omfatter myndigheder og institutioner, der overvejende leverer ikke-markedsmæssig service eller omfordeler indkomst og formue.

Den overvejende offentlige service stilles gratis til rådighed for borgere og virksomheder. Offentlige udgifter finansieres hovedsagelig via skatter og bloktilskud fra den danske stat. En del finanssieres dog gennem afgifter eller brugerbetaling.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2022 Offentlige finanser

30. oktober 2023
Offentlige finanser 2022
Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2022 udgifter for 12.800 mio. kr. Det svarer til en stigning på 1,2 pct. ift. 2021, hvor de samlede offentlige udgifter udgjorde 12.643 mio. kr.

Læs artikel: her

2022 Offentlige ansatte

22. juni 2023
Offentlige ansatte 2022
I 2022 var der 11.224 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 4.126 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 7.098 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

Læs artikel: her

2022 Kommunale nøgletal, dagtilbud

31. maj 2023
Kommunale nøgletal 2022, dagtilbud
I 2022 var der 3.718 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 134 0-årige, 1.413 1-2 årige, 2.153 3-5 årige, samt 18 6 årige. Af alle børn i aldersgruppen 0-5 årige i befolkningen, var der indskrevet 75,8 pct. ved et førskole dagtilbud.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?