titel

Nordisk statistik

Nordisk Statistisk Årbog udgives en gang om året. Formålet med årbogen er at præsentere sammenligneligt statistik om livet og livsvilkårene i de nordiske lande, at belyse lighederne og forskellighederne.

Databasen gør det muligt at sammenligne de nordiske lande på baggrund af en række parametre over tid. Se http://91.208.143.50/pxweb/pxwebnordic/dialog/statfile1.aspLæs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?