titel

Energi

Grønland befinder sig i den nordlige polarregion, hvor vintrene er kolde og somrene milde med lokal variation. I Nordgrønland er klimaet højarktisk. Her er somrene kølige med midnatssol, mens vintrene er hårde og mørketiden varer 1-5 måneder. Mellem- og Sydgrønland har generelt lavarktisk klima, bortset fra de dybe fjorde i Sydgrønland, hvor det subarktiske klima tillader en sparsom trævækst.

På grund af det kolde klima har Grønland et stort energibehov. Siden 1990’erne er fem vandkraftværker blevet opført til at forsyne Nuuk, Qaqortoq/Narsaq, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq. Før disse blev der udelukkende anvendt fossilt brændstof i hele landet. Dette er dog stadig den eneste kilde til elektricitet i de mindre byer, bygder og yderdistrikter. En mindre mængde varme produceres nu om dage ved forbrænding af affald.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2021 Registrerede motorkøretøjer

3. maj 2021
Registrerede motorkøretøjer 2021
Antallet af registrerede personbiler stiger fortsat. Den 1. januar 2021 var der 5.832 registrerede personbiler i Grønland. Det er en stigning på 8,4 pct. eller 453 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.610 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2021. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 2,2 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

2020 Registrerede motorkøretøjer

4. maj 2020
Registrerede motorkøretøjer 2020
Fortsat stigning i antallet af registrerede personbiler, varebiler og lastbiler. Ved årsskiftet den 1. januar 2020 var der 5.375 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 7,1 pct. eller 356 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.575 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2020. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 2,0 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

2019 Registrerede motorkøretøjer

6. maj 2019
Registrerede motorkøretøjer 2019
Betydelig stigning i antallet af registrerede personbiler samt fortsat stigning i antallet af vare- og lastbiler. Ved årsskiftet den 1. januar 2019 var der 5.025 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 9,7 pct. eller 445 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.540 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2019. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 1,4 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Energi

Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACTfys)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACTfys)
Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FINF)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FINF)
Lufttemperaturer (END1MID)
Lufttemperaturer (END1MID)
Lukket Nedbørsmængder (END1NED)
Lukket Nedbørsmængder (END1NED)
Summerede graddageværdier (END1SUM)
Summerede graddageværdier (END1SUM)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
El- og hybridbiler ifølge Grønlands Politi (ENDMO4NY)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)
El- og hybridbiler ifølge Grønlands Politi (ENDMO4NY)

Energi

Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACTfys)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FINF)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)

Klima

Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Gassimik silaannarmik kissattoortitsisussamik tamakkiisumik aniatitsinera (END1EM1)
Lufttemperaturer (END1MID)
Silasiorfinni kiassutsit (END1MID)
Summerede graddageværdier (END1SUM)
Ulluni annertussusiliiffinni uuttuinerit katinneri (END1SUM)

Motorkøretøjer

Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
El- og hybridbiler ifølge Grønlands Politi (ENDMO4NY)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)Læs vore publikationer om...Energi

 • 2016 Grønlands energiforbrug
 • 2015 Grønlands energiforbrug
 • 2014 Grønlands energiforbrug
 • 2013 Grønlands energiforbrug
 • 2012 Grønlands energiforbrug
 • 2011 Grønlands energiforbrug
 • 2010 Grønlands energiforbrug
 • 2009 Grønlands energiforbrug
 • 2004-2008 Grønlands energiforbrug
 • 1994-2003 Grønlands energiforbrug
 • 2000-2001 Energiforbruget
 • 1999 Energiforbruget
 • Klima

 • 2015 Emission af drivhusgasser
 • 2014 Emission af drivhusgasser
 • 2013 Emission af drivhusgasser
 • 2012 Emission af drivhusgasser
 • 2011 Emission af drivhusgasser
 • Motorkøretøjer

 • 2021 Registrerede motorkøretøjer
 • 2020 Registrerede motorkøretøjer
 • 2019 Registrerede motorkøretøjer
 • 2018 Registrerede motorkøretøjer
 • 2017 Registrerede køretøjer
 • 2016 Registrerede køretøjer
 • 2015 Registrerede køretøjer
 • 2014 Registrerede køretøjer
 • 2013 Registrerede køretøjer
 • Læs vore publikationer om...  Energi

  Klima

  Motorkøretøjer  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?