titel

Nationalregnskab

Nationalregnskabet giver et samlet overblik over Grønlands økonomi. Nationalregnskabssystemet er et sæt af definitioner og kategorier, der gør det muligt at opnå et overblik over det enorme antal finansielle transaktioner, der finder sted i Grønlands økonomi.

Nøgletallene for det årlige nationalregnskab viser hovedresultaterne for Grønlands økonomi. Forsyningsbalancen viser tilgangen i form af grønlandsk produktion (BNP) og import, samt anvendelsen i form af husholdningernes forbrug, offentligt forbrug, faste bruttoinvesteringer og eksport.

Nationalregnskabet udregnes i overensstemmelse med internationale retningslinjer, der muliggør sammenlignelighed mellem lande.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018 Input-output tabeller

21. december 2021
Input-output tabeller for 2018
Med denne udgivelse, findes der nu input-output tabeller for Grønland for perioden 2003 til 2018. Disse findes i 3 prisopgørelser, løbende priser, faste priser samt foregåendes års priser. For teknisk beskrivelse af det forskellige opgørelser, henvises til årspublikationen ”Produktionsbaseret nationalregnskab 2006-2015” som kan findes i Grønlands Statistiks hjemmeside: www.stat.gl.

Læs artikel: her

2011-2020 Nationalregnskab

25. november 2021
Økonomisk vækst på 0,4 pct. i 2020
Grønlands økonomi voksede med 0,4 pct., målt i BNP. Fremgangen var drevet af udviklingen i flere producerende erhverv, hovedsageligt Fiskeri, Industri samt Bygge og anlæg. Fiskeri- samt industribranchen formåede at øge deres eksportmængder af primært rejer og hellefisk, hvilket gjorde at eksportværdien samlet set ikke faldt, til trods for faldende kilopriser og covid-19 krisen.

Læs artikel: her

2017 Input-output tabeller

23. december 2020
Input-output tabeller for 2017
Den samlede tilgang i 2017 var på 39.780 mio. kr. Erhvervenes produktion udgjorde 30.949 mio. kr., mens produktskatter minus subsidier udgjorde 638 mio. kr. Derudover er der blevet importeret varer og tjenester til en værdi på 8.193 mio. kr.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Nationalregnskab

Konto 0: Varer og tjenester (2003-2020) (NRD01)
Konto 0: Varer og tjenester (2003-2020) (NRD01)
Konto 2.1.1: Indkomstdannelse (2003-2020) (NRD02)
Konto 2.1.1: Indkomstdannelse (2003-2020) (NRD02)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes produktion (2003-2020) (NRD0318)
Erhvervenes produktion (2003-2020) (NRD0318)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2020) (NRD0418)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2020) (NRD0418)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
Aflønning af ansatte (2003-2020) (NRD0518)
Aflønning af ansatte (2003-2020) (NRD0518)
Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst (2003-2020) (NRD06)
Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst (2003-2020) (NRD06)
Privatforbrug (2003-2020) (NRD07)
Privatforbrug (2003-2020) (NRD07)
Offentligt forbrug (2003-2020) (NRD08)
Offentligt forbrug (2003-2020) (NRD08)
Investeringer (2003-2020) (NRD09)
Investeringer (2003-2020) (NRD09)
Udvikling i BNP (2003-2020) (NRD10)
Udvikling i BNP (2003-2020) (NRD10)
Udvikling i forsyningsbalancen (2003-2020) (NRD11)
Udvikling i forsyningsbalancen (2003-2020) (NRD11)
Bytteforholdet (2003-2020) (NRD12)
Bytteforholdet (2003-2020) (NRD12)
Vækstbidrag til BNP (2003-2020) (NRD13)
Vækstbidrag til BNP (2003-2020) (NRD13)
NRD14 Input-Output tabel 9x9 (NRD14)
NRD14 Input-Output tabel 9x9 (NRD14)
Input-Output tabel 34x34 (NRD15)
Input-Output tabel 34x34 (NRD15)
Husholdningers individuelle forbrugsudgifter (NRD16)
Husholdningers individuelle forbrugsudgifter (NRD16)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)Læs vore publikationer om...Nationalregnskab

 • 2011-2020 Nationalregnskab
 • 2010-2019 Nationalregnskab
 • 2009-2018 Nationalregnskab
 • 2008-2017 Nationalregnskab
 • 2007-2016 Nationalregnskab
 • 2006-2015 Nationalregnskab
 • 2005-2014 Nationalregnskab
 • 2003-2013 Nationalregnskab
 • 2003-2012 Nationalregnskab
 • 2003-2011 Nationalregnskab
 • Nationalregnskab, præsentation
 • 2003-2010 Nationalregnskab
 • 2006 Nationalregnskab
 • 2005 Nationalregnskab
 • 2004 Nyt nationalregnskab, præsentation
 • 2004 Nyt nationalregnskab
 • 2004 Nationalregnskab
 • 2003 Nationalregnskab
 • 2002 Nationalregnskab
 • 2001 Nationalregnskab
 • 1998 Nationalregnskab
 • 1992 Nationalregnskab
 • Input-Output tabel

 • 2018 Input-output tabeller
 • 2017 Input-output tabeller
 • 2016 Input-output tabeller
 • 2013 Input-output tabeller
 • 2012 Input-output tabeller
 • 2011 Input-output tabeller
 • 2009-2010 Input-output tabeller
 • 2006-2008 Input-output tabeller
 • 2003-2005 Input-output tabeller
 • Læs vore publikationer om...  Nationalregnskab

  Input-Output tabel  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?