titel

Nationalregnskab

Nationalregnskabet giver et samlet overblik over Grønlands økonomi. Nationalregnskabssystemet er et sæt af definitioner og kategorier, der gør det muligt at opnå et overblik over det enorme antal finansielle transaktioner, der finder sted i Grønlands økonomi.

Nøgletallene for det årlige nationalregnskab viser hovedresultaterne for Grønlands økonomi. Forsyningsbalancen viser tilgangen i form af grønlandsk produktion (BNP) og import, samt anvendelsen i form af husholdningernes forbrug, offentligt forbrug, faste bruttoinvesteringer og eksport.

Nationalregnskabet udregnes i overensstemmelse med internationale retningslinjer, der muliggør sammenlignelighed mellem lande.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2017 Input-output tabeller

23. december 2020
Input-output tabeller for 2017
Den samlede tilgang i 2017 var på 39.780 mio. kr. Erhvervenes produktion udgjorde 30.949 mio. kr., mens produktskatter minus subsidier udgjorde 638 mio. kr. Derudover er der blevet importeret varer og tjenester til en værdi på 8.193 mio. kr.

Læs artikel: her

2010-2019 Nationalregnskab

30. november 2020
Økonomisk vækst på 1,7 pct. i 2019
Grønlands økonomi voksede med 1,7 pct. i 2019. I perioden 2010-2018 var væksten i BNP gennemsnitligt på 1,1 pct., dog med betydelige udsving fra år til år.

Læs artikel: her

2016 Input-output tabeller

31. januar 2020
Nye input-output tabeller
Efter hovedrevisionen samt brancherevision af nationalregnskabet, er det blevet nødvendigt at lave nye input-output tabeller for hele nationalregnskabets tidsperiode, nemlig fra 2003 frem til det sidste endelige tal i 2016. Disse findes nu i 3 prisopgørelser, løbende priser, faste priser samt foregåendes års priser.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Nationalregnskab

Konto 0: Varer og tjenester (2003-2019) (NRD01)
Konto 0: Varer og tjenester (2003-2019) (NRD01)
Konto 2.1.1: Indkomstdannelse (2003-2019) (NRD02)
Konto 2.1.1: Indkomstdannelse (2003-2019) (NRD02)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes produktion (2003-2019) (NRD0318)
Erhvervenes produktion (2003-2019) (NRD0318)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2019) (NRD0418)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2019) (NRD0418)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
Aflønning af ansatte (2003-2019) (NRD0518)
Aflønning af ansatte (2003-2019) (NRD0518)
Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst (2003-2019) (NRD06)
Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst (2003-2019) (NRD06)
Privatforbrug (2003-2019) (NRD07)
Privatforbrug (2003-2019) (NRD07)
Offentligt forbrug (2003-2019) (NRD08)
Offentligt forbrug (2003-2019) (NRD08)
Investeringer (2003-2019) (NRD09)
Investeringer (2003-2019) (NRD09)
Udvikling i BNP (2003-2019) (NRD10)
Udvikling i BNP (2003-2019) (NRD10)
Udvikling i forsyningsbalancen (2003-2019) (NRD11)
Udvikling i forsyningsbalancen (2003-2019) (NRD11)
Bytteforholdet (2003-2019) (NRD12)
Bytteforholdet (2003-2019) (NRD12)
Vækstbidrag til BNP (2003-2019) (NRD13)
Vækstbidrag til BNP (2003-2019) (NRD13)
NRD14 Input-Output tabel 9x9 (NRD14)
NRD14 Input-Output tabel 9x9 (NRD14)
Input-Output tabel 34x34 (NRD15)
Input-Output tabel 34x34 (NRD15)
Husholdningers individuelle forbrugsudgifter (NRD16)
Husholdningers individuelle forbrugsudgifter (NRD16)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)Læs vore publikationer om...Nationalregnskab

 • 2010-2019 Nationalregnskab
 • 2009-2018 Nationalregnskab
 • 2008-2017 Nationalregnskab
 • 2007-2016 Nationalregnskab
 • 2006-2015 Nationalregnskab
 • 2005-2014 Nationalregnskab
 • 2003-2013 Nationalregnskab
 • 2003-2012 Nationalregnskab
 • 2003-2011 Nationalregnskab
 • Nationalregnskab, præsentation
 • 2003-2010 Nationalregnskab
 • 2006 Nationalregnskab
 • 2005 Nationalregnskab
 • 2004 Nyt nationalregnskab, præsentation
 • 2004 Nyt nationalregnskab
 • 2004 Nationalregnskab
 • 2003 Nationalregnskab
 • 2002 Nationalregnskab
 • 2001 Nationalregnskab
 • 1998 Nationalregnskab
 • 1992 Nationalregnskab
 • Input-Output tabel

 • 2017 Input-output tabeller
 • 2016 Input-output tabeller
 • 2013 Input-output tabeller
 • 2012 Input-output tabeller
 • 2011 Input-output tabeller
 • 2009-2010 Input-output tabeller
 • 2006-2008 Input-output tabeller
 • 2003-2005 Input-output tabeller
 • Læs vore publikationer om...  Nationalregnskab

  Input-Output tabel  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?