titel

Nationalregnskab

Nationalregnskabet giver et samlet overblik over Grønlands økonomi. Nationalregnskabssystemet er et sæt af definitioner og kategorier, der gør det muligt at opnå et overblik over det enorme antal finansielle transaktioner, der finder sted i Grønlands økonomi.

Nøgletallene for det årlige nationalregnskab viser hovedresultaterne for Grønlands økonomi. Forsyningsbalancen viser tilgangen i form af grønlandsk produktion (BNP) og import, samt anvendelsen i form af husholdningernes forbrug, offentligt forbrug, faste bruttoinvesteringer og eksport.

Nationalregnskabet udregnes i overensstemmelse med internationale retningslinjer, der muliggør sammenlignelighed mellem lande.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Input-output tabeller

12. maj 2023
Input-output tabeller for 2019
Med denne udgivelse, findes der nu input-output tabeller for Grønland for perioden 2003 til 2019. Disse findes i 3 prisopgørelser, løbende priser, faste priser samt foregåendes års priser. For teknisk beskrivelse af det forskellige opgørelser, henvises til årspublikationen ”Produktionsbaseret nationalregnskab 2006-2015” som kan findes i Grønlands Statistiks hjemmeside: www.stat.gl.

Læs artikel: her

2012-2021 Nationalregnskab

12. maj 2023
Økonomisk vækst på 1,3 pct. i 2021
Grønlands økonomi voksede med 1,3 pct., målt i BNP i 2021. Fremgangen var drevet af udviklingen i flere erhverv, hovedsageligt Fiskeri, Transport, Hoteller og restauranter samt Husleje og ejendomsformidling.

Læs artikel: her

2018 Input-output tabeller

21. december 2021
Input-output tabeller for 2018
Med denne udgivelse, findes der nu input-output tabeller for Grønland for perioden 2003 til 2018. Disse findes i 3 prisopgørelser, løbende priser, faste priser samt foregåendes års priser. For teknisk beskrivelse af det forskellige opgørelser, henvises til årspublikationen ”Produktionsbaseret nationalregnskab 2006-2015” som kan findes i Grønlands Statistiks hjemmeside: www.stat.gl.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...Nationalregnskab

 • 2012-2021 Nationalregnskab
 • 2011-2020 Nationalregnskab
 • 2010-2019 Nationalregnskab
 • 2009-2018 Nationalregnskab
 • 2008-2017 Nationalregnskab
 • 2007-2016 Nationalregnskab
 • 2006-2015 Nationalregnskab
 • 2005-2014 Nationalregnskab
 • 2003-2013 Nationalregnskab
 • 2003-2012 Nationalregnskab
 • 2003-2011 Nationalregnskab
 • Nationalregnskab, præsentation
 • 2003-2010 Nationalregnskab
 • 2006 Nationalregnskab
 • 2005 Nationalregnskab
 • 2004 Nyt nationalregnskab, præsentation
 • 2004 Nyt nationalregnskab
 • 2004 Nationalregnskab
 • 2003 Nationalregnskab
 • 2002 Nationalregnskab
 • 2001 Nationalregnskab
 • 1998 Nationalregnskab
 • 1992 Nationalregnskab
 • Input-Output tabel

 • 2019 Input-output tabeller
 • 2018 Input-output tabeller
 • 2017 Input-output tabeller
 • 2016 Input-output tabeller
 • 2013 Input-output tabeller
 • 2012 Input-output tabeller
 • 2011 Input-output tabeller
 • 2009-2010 Input-output tabeller
 • 2006-2008 Input-output tabeller
 • 2003-2005 Input-output tabeller
 • Læs vore publikationer om...  Nationalregnskab

  Input-Output tabel  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?