titel

Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistikken indeholder forskellige indikatorer for at belyse aktiviteten i den grønlandske økonomi. Hensigten er at give et kortsigtet billede af udviklingen i økonomien, på baggrund af niveauændringerne i indikatorerne. Vurderingen af de kvartalsvise niveauændringer kan ses i forhold til niveauændring fra de forudgående kvartaler. Nedenfor følger et par eksemplar for den kvartalvise gennemsnitlige ændring de seneste år:

- Godsmængderne er en god indikator i forhold til import og eksportmængderne.

- De afregnede indkomstskatter er en god indikator for aktiviteten på arbejdsmarkedet.

- Ud- og indlån fra bankerne viser ændringerne i opsparingen og udlån til private og selskaber, hvilket er en god indikator for ændringer i forbrug og investeringer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API

Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2024 Konjunkturstatistik 1. kvartal

28. maj 2024
Konjunkturstatistik i 1. kvartal 2024
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartal- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatistikken, der kan fungere som indikator for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatistikken.

Læs artikel: her

2023 Konjunkturstatistik 4. kvartal

16. februar 2024
Konjunkturstatistik i 4. kvartal 2023
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartal- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatistikken, der kan fungere som indikator for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatistikken.

Læs artikel: her

2023 Konjunkturstatistik 3. kvartal

16. november 2023
Konjunkturstatistik 3. kvartal 2023
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Konjunktur

Indførsels- og stempelafgifter efter varer og tid(2007K1-2024K1) (KODAFG)
Forbrug fra anlægs- og renoveringsfonden efter hovedgrupper (2010M01-2021M09) (KODANL)
Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2024K1) (KODDET)
Godsmængder efter fragtvej (2008K1-2024K1) (KODGOD)
Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor og tid(2003K1-2024K1) (KODLAN)
Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2024M05) (KODLIK)
Udlånsportefølje, obligationsrestgæld efter ejendomskategori (2004K1-2024K1) (KODOBL)
Restanceliste til det offentlige efter restanceart (2010H2-2023H1) (KODRES)
Løbende afregnet indkomstskat efter tid, kommuner og type (2003K1-2024K1) (KODSKT)Læs vore publikationer om...Konjunktur

 • 2024 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2023 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2023 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2023 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2023 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2022 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2022 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2022 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2022 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2015 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2015 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2015 Konjunkturstatistik
 • 2014 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2008 Konjunkturer
 • 2007 Konjunkturer
 • 2006 Konjunkturer
 • 2005 Konjunkturer
 • 2004 Konjunkturer
 • 2003 Konjunkturer
 • 2002 Konjunkturer
 • 2000 Konjunkturer
 • 1999 Konjunkturer
 • 1998 Konjunkturer
 • Læs vore publikationer om...  Konjunktur  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?