titel

Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistikken indeholder forskellige indikatorer for at belyse aktiviteten i den grønlandske økonomi. Hensigten er at give et kortsigtet billede af udviklingen i økonomien, på baggrund af niveauændringerne i indikatorerne.

Her bliver indikatorerne opgjort som løbende opgørelser og som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller pr.kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt af året f.eks. ved udgangen af et kvartal eller halvår.

Indikatorerne ligger til grund til for vurderinger af de kvartalsvise niveauændringer, og opgøres i forhold til niveauændringer fra de forudgående kvartaler. Følgende eksempler udgør grundlaget for opgørelser for af de kvartalvise gennemsnitlige ændringer:

· Opgørelser over godsmængder, som er gode indikatorer i forhold til import og eksport mængderne.

· De afregnede indkomstskatter, som er gode indikatorer for aktiviteten på arbejdsmarkedet.

· Ud- og indlån fra bankerne, som viser ændringerne i opsparingen og udlån til private og selskaber, hvilke kan bruges som indikatorer for ændringer i forbrug og investeringer.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API

Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2022 Konjunkturstatistik 3. kvartal

16. november 2022
Konjunkturstatistik 3. kvartal 2022
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

2022 Konjunkturstatistik 2. kvartal

16. august 2022
Konjunkturstatistik 2. kvartal 2022
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

2022 Konjunkturstatistik 1. kvartal

3. juni 2022
Konjunkturstatistik 1. kvartal 2022
Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Konjunktur

Indførsels- og stempelafgifter efter varer og tid(2007K1-2022K3) (KODAFG)
Indførsels- og stempelafgifter efter varer og tid(2007K1-2022K3) (KODAFG)
Forbrug fra anlægs- og renoveringsfonden efter hovedgrupper (2010M01-2021M09) (KODANL)
Forbrug fra anlægs- og renoveringsfonden efter hovedgrupper (2010M01-2021M09) (KODANL)
Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2022K3) (KODDET)
Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2022K3) (KODDET)
Godsmængder efter fragtvej (2008K1-2022K3) (KODGOD)
Godsmængder efter fragtvej (2008K1-2022K3) (KODGOD)
Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor og tid(2003K1-2022K3) (KODLAN)
Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor og tid(2003K1-2022K3) (KODLAN)
Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2022M11) (KODLIK)
Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2022M11) (KODLIK)
Udlånsportefølje, obligationsrestgæld efter ejendomskategori (2004K1-2022K3) (KODOBL)
Udlånsportefølje, obligationsrestgæld efter ejendomskategori (2004K1-2022K3) (KODOBL)
Restanceliste til det offentlige efter restanceart (2010H2-2022H1) (KODRES)
Restanceliste til det offentlige efter restanceart (2010H2-2022H1) (KODRES)
Løbende afregnet indkomstskat efter tid, kommuner og type (2003K1-2022K3) (KODSKT)
Løbende afregnet indkomstskat efter tid, kommuner og type (2003K1-2022K3) (KODSKT)Læs vore publikationer om...Konjunktur

 • 2022 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2022 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2022 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2021 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2020 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2019 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2018 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2017 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2016 Konjunkturstatistik 1. kvartal
 • 2015 Konjunkturstatistik 3. kvartal
 • 2015 Konjunkturstatistik 2. kvartal
 • 2015 Konjunkturstatistik
 • 2014 Konjunkturstatistik 4. kvartal
 • 2008 Konjunkturer
 • 2007 Konjunkturer
 • 2006 Konjunkturer
 • 2005 Konjunkturer
 • 2004 Konjunkturer
 • 2003 Konjunkturer
 • 2002 Konjunkturer
 • 2000 Konjunkturer
 • 1999 Konjunkturer
 • 1998 Konjunkturer
 • Læs vore publikationer om...  Konjunktur  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?