titel

Indkomst

Ved indkomst forstår vi de penge eller værdien af de goder, som er erhvervet i løbet af året, og som den enkelte person eller familie kan bruge uden at forringe deres formue. Demografisk set er indkomstens sammensætning i det grønlandske samfund forskelligt alt efter lokalitet og kommune. Dette kan belyses mest tydeligt med indkomstniveauet fordelt på landets fem kommuner.

Kommuneqarfik Sermersooq har generelt landets højest indkomstniveau sammenlignet med landets øvrige kommuner. I Qeqqata Kommunia ligger indkomstniveauet omtrent på landsgennemsnittet, mens indkomsten i Kommune Kujalleq, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia ligger under landsgennemsnittet. Indkomstniveauet i bygderne ligger generelt betydeligt lavere end i byerne. Denne forskel varierer dog fra kommune til kommune. Forskellen mellem by og bygd er størst i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor den gennemsnitlige personlige indkomst i alt er omtrent dobbelt så stor hos en borger i Nuuk, som hos en borger i en af kommunens bygder.

Statistikken for indkomstfordeling udarbejdes efter retningslinjerne i the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). SILC er et koordineret statistisk samarbejde i EU-regi, der opfylder OECD-kravene på området, og sikrer en høj grad af sammenlignelighed med andre lande.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Indkomststatistik 2020

25. oktober 2021
Indkomststatistik 2020
I denne publikation belyses befolkningens indkomstniveau, indkomstens sammensætning samt indkomstuligheden i det grønlandske samfund. I publikationen præsenteres indkomsten gennem perioden 2016-2020, idet tilsvarende data kan findes i Grønlands Statistikbank tilbage til 2002.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2019

26. oktober 2020
Indkomststatistik 2019
I denne publikation belyses befolkningens indkomstniveau, indkomstens sammensætning samt indkomstuligheden i det grønlandske samfund. I publikationen præsenteres indkomsten gennem perioden 2015-2019, idet tilsvarende data kan findes i Grønlands Statistikbank tilbage til 2002.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2018

28. oktober 2019
Indkomststatistik 2018
Indkomststigning på 4,5 pct. i 2018. Landets borgere over 14 år havde en gennemsnitlig bruttoindkomst på 256.000 kr. i 2018. Det er 11.000 kr. mere end i 2017 svarende til en stigning på 4,5 pct.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?