Indkomst og forbrug

Kommuneqarfik Sermersooq har generelt landets højest indkomstniveau sammenlignet med Grønlands øvrige kommuner. I Qeqqata Kommunia ligger indkomstniveauet omtrent på landsgennemsnittet, mens indkomsten i Kommune Kujalleq, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia ligger 12-22 pct. under landsgennemsnittet. Indkomstniveauet i bygderne ligger generelt betydeligt lavere end i byerne. Denne forskel varierer dog fra kommune til kommune. Således er forskellen mellem by og bygd størst i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor den gennemsnitlige personlige indkomst i alt er omtrent dobbelt så stor hos en borger i Nuuk som hos en borger i en af kommunens bygder.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Indkomststatistik 2019

26. oktober 2020
Indkomststatistik 2019
I denne publikation belyses befolkningens indkomstniveau, indkomstens sammensætning samt indkomstuligheden i det grønlandske samfund. I publikationen præsenteres indkomsten gennem perioden 2015-2019, idet tilsvarende data kan findes i Grønlands Statistikbank tilbage til 2002.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2018

28. oktober 2019
Indkomststatistik 2018
Indkomststigning på 4,5 pct. i 2018. Landets borgere over 14 år havde en gennemsnitlig bruttoindkomst på 256.000 kr. i 2018. Det er 11.000 kr. mere end i 2017 svarende til en stigning på 4,5 pct.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2017

31. oktober 2018
Indkomststigninger på 2,2 pct. i 2017
Set i forhold til 2016 steg den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2017 med ca. 5.000 kr. svarende til 2,2 pct. Der var indkomststigning i tre af landets fire kommuner. Stigningen var højest i Kommune Kujalleq, hvor borgerne i gennemsnit oplevede et indkomstløft på 4,4 pct. Også i Kommuneqarfik Sermersooq var der en pæn indkomststigning på 3,7 pct., mens væksten i Qeqqata Kommunia var begrænset. I Qaasuitsup Kommunia faldt den gennemsnitlige bruttoindkomst med 0,9 pct. i 2017 svarende til et fald på omtrent 2.000 kr.

Læs artikel: her

Tabeller i StatistikbankenLæs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?