titel

Erhvervsstruktur

I Grønland er den økonomiske aktivitet domineret af få store brancher. Omkring 1/3 af den omsætning der skabes i selskaberne, skabes indenfor fiskeriet samt fiskerirelateret industri og handel. En anden stor branche er Engros- og detailhandel, hvor omsætningen også udgør knap 1/3 af den totale omsætning i selskaberne.

Den værditilvækst, der skabes i selskaberne er størst indenfor fiskeriet, hvor den udgør over 1/3 af den samlede værditilvækst.

Den fremherskende virksomhedsform i Grønland er enkeltmandsvirksomhed. Under denne driftsform er registreret bl.a. fiskere, som fisker i det kystnære hav. Den næst hyppigste driftsform er øvrige selskabstyper. Omkring halvdelen af den samlede lønsum som udbetales af virksomhederne, udbetales af aktieselskaber.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API

Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2020 Regnskabsstatistikken

16. marts 2022
Regnskabsstatistikken for selskaber 2020
Udviklingen i 2020 viser, at der har været et fald i omsætningen på 41 mio. kr. Den samlede omsætning var på 22,2 mia. kr. Der var samlet 11.399 ansatte i selskaberne. Værditilvæksten er faldet med 655 mio. kr. fra 8,4 mia.kr. til 7,8 mia. kr.

Læs artikel: her

2016-2020 Erhvervsstruktur

31. januar 2022
Erhvervsstruktur 2016-2020
I 2020 var der i alt 3.669 virksomheder der genererede 6.971 mio. kr. i lønsum. Det er en nedgang på 8 pct. på antal virksomheder ift. 2019, hvor der var 3.987 virksomheder. Den udbetalte lønsum er derimod steget i 2020, hvor den samlede lønsum steg til 6.971 mio.kr. Stigningen i den samlede lønsum var på 1,8 pct. ift. året før, hvor lønsummen var på 6.847 mio. kr.

Læs artikel: her

2019 Regnskabsstatistikken

16. marts 2021
Regnskabsstatistikken for selskaber 2019
Udviklingen i 2019 viser, at der har været en stigning i omsætningen på 802 mio. kr. Den samlede omsætning var på 22,6 mia. kr. Der var samlet 11.341 ansatte i selskaberne. Værditilvæksten er steget med 255 mio. kr. fra 8,2 mia.kr. til 8,5 mia. kr.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Erhvervsstruktur

Antal virksomheder efter hovedbranche, opgørelsesvariabel og tid (ESD1A)
Antal virksomheder efter driftform, opgørelsesvariabel og tid (ESD2A)
Antal virksomheder efter kommune, opgørelsesvariabel og tid (ESD3A)
Antal virksomheder efter lønsumsinterval, opgørelsesvariabel og tid (ESD4A)
Antal virksomheder efter kommune, tid og lønsumsinterval (ESD5A)
Antal virksomheder efter hovedbranche, tid og lønsumsinterval (ESD6A)

Regnskabsstatistik

Investering efter branche (ESDINVST)
Nøgletal for virksomheder efter branche (ESDNGL)
Regnskabsstatistik for virksomheder efter branche og regnskabsposter (ESDRESBAL)Læs vore publikationer om...Erhvervsstruktur

 • 2016-2020 Erhvervsstruktur
 • 2015-2019 Erhvervsstruktur
 • 2014-2018 Erhvervsstruktur
 • 2013-2017 Erhvervsstruktur
 • 2012-2016 Erhvervsstruktur
 • 2010-2014 Erhvervsstruktur
 • 2009-2013 Erhvervsstrukturen
 • 2008-2012 Erhvervsstrukturen
 • 2007-2011 Erhvervsstrukturen
 • 2010 Erhvervsstruktur
 • 2007-2009 Erhvervsstrukturen
 • 2001-2003 Iværksættere
 • Regnskabsstatistik

 • 2020 Regnskabsstatistikken
 • 2019 Regnskabsstatistikken
 • 2018 Regnskabsstatistikken
 • 2017 Regnskabsstatistikken
 • 2016 Regnskabsstatistikken
 • 2015 Regnskabsstatistikken
 • 2014 Regnskabsstatistikken
 • 2013 Regnskabsstatistikken
 • 2012 Regnskabsstatistikken
 • 2011 Regnskabsstatistikken
 • 2010 Regnskabsstatistikken
 • 2009 Regnskabsstatistikken
 • 2008 Regnskabsstatistikken
 • 2007 Regnskabsstatistikken
 • Læs vore publikationer om...  Erhvervsstruktur

  Regnskabsstatistik  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?