titel

Energi

Grønland befinder sig i den nordlige polarregion, hvor vintrene er kolde og somrene milde med lokal variation.

I Nordgrønland er klimaet højarktisk. Her er somrene kølige med midnatssol, mens vintrene er hårde og mørketiden varer 1-5 måneder. Mellem- og Sydgrønland har generelt lavarktisk klima, bortset fra de dybe fjorde i Sydgrønland, hvor det subarktiske klima tillader en sparsom trævækst.

Den højeste temperatur, der er målt i Grønland, er 25,9 °C på vestkysten i juli 2013. Den koldeste temperatur er målt på Indlandsisen med -69,9 °C.

På grund af det kolde klima har Grønland et stort energibehov. Siden 1990’erne er fem vandkraftværker blevet opført til at forsyne Nuuk, Qaqortoq/Narsaq, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq. Før disse blev der udelukkende anvendt fossilt brændstof i hele landet. Dette er dog stadig den eneste kilde til elektricitet i de mindre byer, bygder og yderdistrikter. En mindre mængde varme produceres nu om dage ved forbrænding af affald.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2022 Grønlands energiforbrug

18. december 2023
Grønlands energiforbrug 2022
Det faktiske energiforbrug steg 8 pct.. Det faktiske energiforbrug steg fra 9.258 TJ i 2021 til 10.002 TJ i 2022 svarende til en stigning på 8 pct. Forbruget af flydende olieprodukter steg samlet med 8,4 pct. Gasolie, som er det dominerende olieprodukt, steg med 7,6 pct. Forbruget af flybrændstof Jet A-1 steg med 36,2 pct. som følge af øget flytrafik efter Corona-pandemien.

Læs artikel: her

2021 Emission af drivhusgasser

5. juni 2023
Emission af drivhusgasser i 2021
I 2021 udgjorde den samlede faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug 566.518 ton CO2e svarende til 93,4 pct. af de samlede faktiske udledninger. Emission fra energiforbrug er steget 5,6 pct. i forhold til 2020.

Læs artikel: her

2023 Registrerede motorkøretøjer

8. maj 2023
Registrerede motorkøretøjer 2023
Den 1. januar 2023 var der 6.549 registrerede personbiler i Grønland. Det er en stigning på 5,0 pct. eller 309 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.699 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2023. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 1,1 pct. i forhold til året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Energi

Faktisk energiforbrug [Tera Joule] (END1ACT)
Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] (END1ACT_fys)
Endeligt energiforbrug [Tera Joule] (END1FIN)
Endeligt energiforbrug [fysiske mængder] (END1FIN_fys)
Emission af drivhusgasser [ton] fra energiforbrug (END2CO2)
Emission af drivhusgasser [CO2-ækvivalenter] fra energiforbrug (END2CO2e)
Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder (END2FBR)
Import, eksport og bunkring af energi (END2IEB)
Forbrug af drikkevand og brugsvand (END3VND)
Produktion samt forbrug af vedvarende energi m.m. (END3VVE)
Nukissiorfiits afsætning af el, vand og varme (END4NUK)
Nøgletal om energiforbrug og emission af drivhusgasser fra energiforbrug (END6KEY)

Klima

Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelse (END1EM1)
Gassimik silaannarmik kissattoortitsisussamik tamakkiisumik aniatitsinera (END1EM1)
Lufttemperaturer (END1MID)
Silasiorfinni kiassutsit (END1MID)
Summerede graddageværdier (END1SUM)
Ulluni annertussusiliiffinni uuttuinerit katinneri (END1SUM)

Motorkøretøjer

Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab (ENDMO1HI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter (ENDMO2DI)
Registrerede motorkøretøjer fordelt efter brancher (ENDMO3BR)
El- og hybridbiler ifølge Grønlands Politi (ENDMO4NY)
Nyregistrerede motorkøretøjer (ENDMO4NY)Læs vore publikationer om...Energi

 • 2022 Grønlands energiforbrug
 • 2021 Grønlands energiforbrug
 • 2020 Grønlands energiforbrug
 • 2016 Grønlands energiforbrug
 • 2015 Grønlands energiforbrug
 • 2014 Grønlands energiforbrug
 • 2013 Grønlands energiforbrug
 • 2012 Grønlands energiforbrug
 • 2011 Grønlands energiforbrug
 • 2010 Grønlands energiforbrug
 • 2009 Grønlands energiforbrug
 • 2004-2008 Grønlands energiforbrug
 • 1994-2003 Grønlands energiforbrug
 • 2000-2001 Energiforbruget
 • 1999 Energiforbruget
 • Klima

 • 2021 Emission af drivhusgasser
 • 2020 Emission af drivhusgasser
 • 2015 Emission af drivhusgasser
 • 2014 Emission af drivhusgasser
 • 2013 Emission af drivhusgasser
 • 2012 Emission af drivhusgasser
 • 2011 Emission af drivhusgasser
 • Motorkøretøjer

 • 2023 Registrerede motorkøretøjer
 • 2022 Registrerede motorkøretøjer
 • 2021 Registrerede motorkøretøjer
 • 2020 Registrerede motorkøretøjer
 • 2019 Registrerede motorkøretøjer
 • 2018 Registrerede motorkøretøjer
 • 2017 Registrerede køretøjer
 • 2016 Registrerede køretøjer
 • 2015 Registrerede køretøjer
 • 2014 Registrerede køretøjer
 • 2013 Registrerede køretøjer
 • Læs vore publikationer om...  Energi

  Klima

  Motorkøretøjer  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?