titel

Befolkning

Grønlands befolkning bor i byer og bygder ved kysten. Over 60 pct. af Grønlands befolkning bor i de fem største byer Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq.

Grønlands befolkning har en overvægt af mænd, idet den del af arbejdsstyrken, der er født uden for Grønland, består af 2/3 mænd og 1/3 kvinder.

I forhold til befolkningens størrelse er omfanget af flytninger i Grønland betydeligt, og har stor indflydelse på befolkningens sammensætning. Grønland har set en stadig flytning fra bygd til by, primært Nuuk, i de sidste 50 år.

De fleste migranter er borgere i Rigsfællesskabet, der rejser fra Grønland til Danmark eller vice versa. Behovet for tilkaldt arbejdskraft indebærer at udvandring fra den udenlandskfødte del af befolkningen løbende skal erstattes med indvandring.

Omkring 800 personer fødes hvert år, og omkring 500 personer dør. Grønlandskfødte mænd og kvinder har en kortere forventet levetid end gennemsnittet i den vestlige verden. Dette skyldes primært en højere dødsrate på grund af ulykker og selvmord. I Grønland bliver mænd gennemsnitligt 69,6 år gamle, mens kvinder bliver 73,5 år.

Det generelle mønster for fertiliteten har været det samme i de sidste ti år. By og bygd har forskellig fertilitetsrate. Kvinder i bygder får generelt flere børn end kvinder i byer. Siden begyndelsen af 1970’erne har den samlede fertilitet holdt sig på et niveau omkring 2 børn pr. kvinde.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API









Se tal i Statistikbanken:



Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2024 Befolkningsfremskrivning

5. juli 2024
Befolkningsfremskrivning 2024
udgangspunkt i Grønlands befolknings køns- og aldersstruktur pr. 1. januar 2024 samt historiske erfaringer, beskriver mulige udviklingsscenarier frem mod 2050.

Læs artikel: her

2024 Grønlands befolkning pr. 1. april

8. maj 2024
167 flere i første kvartal
Pr. 1. april 2024 boede der 56.866 personer i landet. Det er 167 flere end 1. januar i år, og 131 flere end for et år siden

Læs artikel: her

2024 Grønlands befolkning

9. februar 2024
Folketallet stiger, men 290 færre danske statsborgere
Den 1. januar 2024 boede der 56.699 personer i Grønland. Dermed er befolkningen steget med 90 personer i løbet af det seneste år, mens antallet af danske statborgere faldt med 290.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Folketal (1. januar)

Befolkningen pr 1. januar 1977-2020 (BEDST1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. januar 1977-2020 (BEDST2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. januar 1977-2020 (BEDST3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2020 (BEDST4)
Befolkningens civilstand 1. januar 1977-2020 (BEDST5)
Befolkningen pr 1. januar 1977-2024 (BEDSTA)
Befolkningen pr 1. januar, fast bostedstype 1977-2024 (BEDSTAYY)
Befolkningen i kommunerne pr 1. januar 1977-2024 (BEDSTB)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. januar 1977-2024 (BEDSTC)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2024 (BEDSTD)
Befolkningens anciennitet i lokaliteterne pr 1. januar 2024 (BEDSTDt)
Befolkningens civilstand 1. januar 1977-2024 (BEDSTE)
Personer født i Grønland efter fødselsår og forældres fødested (BEDSTFSGRL)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. januar 1994-2024 (BEDSTNUK)
Folkekirken, medlemmer 2012 - 2023 (BEDXKIRK)

Midtårsbefolkning (1. juli)

Befolkningen pr 1. juli 2011-2023 (BEDSTM1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. juli 2011-2023 (BEDSTM2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. juli 2011-2023 (BEDSTM3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. juli 2011-2023 (BEDSTM4)
Befolkningens civilstand 1. juli 2011-2023 (BEDSTM5)
Befolkningens statsborgerskab 2011-2023 (BEDSTM6)
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. juli 2011-2023 (BEDSTM6NUK)
Befolkningens fødeland 2011-2023 (BEDSTM8)
Befolkningen i Nuuk efter fødeland pr 1. juli 2011-2023 (BEDSTM8NUK)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. juli 1994-2023 (BEDSTMNUK)

Fremskrivninger

Befolkningsfremskrivning 2018 - 2050 (BEDP18A)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2018 - 2050 (BEDP18G)
Befolkningsfremskrivning 2018 - årlige ændringer (BEDP18R)
Befolkningsfremskrivning 2019 - 2050 (BEDP19)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2019 - 2050 (BEDP19G)
Befolkningsfremskrivning 2019 - årlige ændringer (BEDP19R)
Befolkningsfremskrivning 2020 - 2050 (BEDP20)
Befolkningsfremskrivning 2020 - årlige ændringer (BEDP20R)
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020 (BEDP20REG)
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020 - årlige ændringer (BEDP20REGC)
Befolkningsfremskrivning 2017-2040 (BEDPROG)
Regionale befolkningsfremskrivninger (BEDPROGREG)

Levendefødte

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder (BEDBBGNS)
Månedligt antal levendefødte 1973-2023 (BEDBBL0)
Antal levendefødte i distrikterne (BEDBBL3)
Antal levendefødte i distrikterne (moders fødselsår) 1973-2023 (BEDBBL3GEN)
Antal levendefødte i distrikterne (moders alder ultimo kalenderår) 1973-2023 (BEDBBL3ULT)
Antal levendefødte samt middelfolketal 1977-2023 (BEDBBLK1)
Antal levendefødte samt middelfolketal (kommuner) 1977-2023 (BEDBBLK2)
Antal levendefødte samt middelfolketal (distrikter) 1977-2023 (BEDBBLK3)
Antal levendefødte samt middelfolketal (lokaliteter) 1977-2023 (BEDBBLK4)
Antal levendefødte efter levendefødtnummer 1994-2023 (BEDBBP)
Antal levendefødte efter levendefødtnummer 1994-2023 (BEDBBPL)

Fertilitet

Regionale fertilitetsmål, 1993-2023 (BEDBBF)
Regional aldersbetinget fertilitet, 1993-2023, (BEDBBSF)

Dødsfald

Døde og middelfolketal 1977-2023 (BEDBBDM1)
Døde og middelfolketal (kommunerne) 1977-2023 (BEDBBDM2)
Døde og middelfolketal (distrikterne) 1977-2023 (BEDBBDM3)
Døde (pr måned) 1973-2023 (BEDBBDMD1)
Middellevetid, 1999-2022 [BEDBBDTB] (BEDBBDTB)

Flytninger

Flytninger (kommuner) 1993-2023 (BEDBAF2)
Flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2023 (BEDBAF2B)
Månedlige flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2023 (BEDBAF2M)
Flytninger (distrikter) 1993-2023 (BEDBAF3)
Flytninger efter til/fraflytningsdistrikt 1993-2023 (BEDBAF3B)
Flytninger efter til/fraflytningslokalitet 1993-2023 (BEDBAF4B)

Vandringer

Vandringer efter kommune og alder 1993-2023 (BEDBBIU2)
Månedlige vandringer (kommuner) 1993-2023 (BEDBBIU2A)
Vandringer (distrikterne) 1993-2023 (BEDBBIU3)
Vandringer (lokaliteter) 1993-2023 (BEDBBIU4)
Vandringer efter land og statsborgerskab 1993-2023 (BEDBBIU6)
Genvandringer (BEDREVAND)

Husstande og familier



Læs vore publikationer om...



Befolkningsstatus

 • 2024 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2024 Grønlands befolkning
 • 2023 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2023 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2023 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2023 Grønlands befolkning
 • 2022 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2022 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2022 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2022 Grønlands befolkning
 • 2021 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2021 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2021 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2021 Grønlands befolkning
 • 2020 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2020 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2020 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2020 Grønlands befolkning
 • 2019 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2019 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2019 Grønlands befolkning
 • 2018 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2018 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2018 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2018 Grønlands befolkning
 • 2018 Grønlands kommuner
 • 2017 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2017 Grønlands befolkning
 • 2016 Familier i Grønland - revideret version
 • 2016 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2016 Grønlands befolkning
 • 2015 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2015 Grønlands befolkning
 • 2014 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2014 Grønlands befolkning
 • 2013 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2013 Grønlands befolkning
 • 2012 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2012 Grønlands befolkning
 • 2011 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2011 Grønlands befolkning
 • 2010 Grønlands befolkning
 • 2009 Grønlands befolkning
 • 2008 Grønlands befolkning
 • 2007 Grønlands befolkning
 • 2006 Grønlands befolkning
 • 2005 Grønlands befolkning
 • 2004 Grønlands befolkning
 • 2003 Grønlands befolkning
 • 2002 Grønlands befolkning
 • 2000 Grønlands befolkning
 • 1999 Grønlands befolkning
 • Befolkningsudviklingen

 • 2022 Befolkningsudviklingen
 • 2021 Befolkningsudviklingen
 • 2020 Befolkningsudviklingen
 • 2016 Befolkningens bevægelser
 • 2015 Befolkningens bevægelser
 • 2014 Befolkningens bevægelser
 • 2013 Befolkningens bevægelser
 • 2012 Befolkningens bevægelser
 • 2011 Befolkningens bevægelser
 • 2010 Befolkningens bevægelser
 • 2009 Befolkningens bevægelser
 • 2008 Befolkningens bevægelser
 • 2007 Befolkningens bevægelser
 • 2006 Befolkningens bevægelser
 • 2005 Befolkningens bevægelser
 • 2004 Befolkningens bevægelser
 • 2003 Vandringer
 • 2003 Befolkningens bevægelser
 • 2002 Befolkningens bevægelser
 • 2001 Befolkningens bevægelser
 • 2000 Befolkningens bevægelser
 • 1999 Befolkningens bevægelser
 • 1998 Fertilitet
 • 1998 Befolkningens bevægelser
 • Fremskrivninger

 • 2024 Befolkningsfremskrivning
 • 2020-2030 (2050) Regionale befolkningsfremskrivninger
 • 2020-2030 (2050) Befolkningsfremskrivning
 • 2019-2029 (2050) Befolkningsfremskrivning
 • 2018-2028 (2050) Befolkningsfremskrivning
 • 2017-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2016-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2015-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2014-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2013-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2012-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2011-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2009-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2005-2015 Prognose for Nuup kommunea
 • 2004-2014 Prognose for Nuup kommunea
 • 2003-2013 Prognose for Nuup kommunea
 • 2003-2013 Prognose for Ilulissat kommune
 • 1998 Prognoser
 • Læs vore publikationer om...



  Befolkningsstatus

  Befolkningsudviklingen

  Fremskrivninger



  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.




  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.





  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?