titel

Befolkning

Grønlands befolkning bor ved kysten, enten i byer eller bygder. Over halvdelen af den samlede befolkning bor i de fem største byer Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq. Efter 1960’erne er befolkningen vokset kraftigt i byerne, dels på grund af en generel befolkningstilvækst, og dels på grund af vandring fra bygd til by.

Der er flere mænd end kvinder i Grønland, idet den del af arbejdsstyrken, der er født uden for Grønland, består af 2/3 mænd og 1/3 kvinder. I forhold til befolkningens størrelse er omfanget af flytninger i Grønland betydeligt, og har stor indflydelse på befolkningens sammensætning. De fleste migranter er borgere i Rigsfællesskabet, der rejser fra Grønland til Danmark eller vice versa. Behovet for tilkaldt arbejdskraft indebærer at udvandring fra den udenlandskfødte del af befolkningen løbende skal erstattes med indvandrede. Over en periode er nettoindvandringen i balance, hvilket ikke er tilfældet for den grønlandskfødte del af befolkningen.

Der fødes over 800 personer hvert år, mens omkring 500 personer dør. Grønlandskfødte mænd og kvinder har en kortere forventet levetid end gennemsnittet i den vestlige verden og skyldes primært en højere dødsrate på grund af ulykker og selvmord. Det generelle mønster for fertiliteten har været det samme i det seneste årti og kvinderne i bygder får generelt flere børn end kvinder i byerne. Dog ender flere graviditeter fortsat som legale aborter end som levendefødsler. I dag holder den samlede fertilitet sig på et niveau omkring 2,1 barn per kvinde.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API

Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2021 Grønlands befolkning pr. 1. oktober

5. november 2021
Grønlands befolkning pr. 1. oktober 2021
Normal sæson udvikling igen. Normalt bor der lidt færre i Grønland pr 1. oktober end 3 måneder tidligere. Sådan er det igen i år. Pr 1. oktober havde Grønland 56.523 indbyggere mod 56.379 samme dag i 2020 og 130 lavere end for 3 måneder siden.

Læs artikel: her

2021 Grønlands befolkning 1. juli

6. august 2021
Grønlands befolkning 1. juli 2021
Folketallet stiger fortsat. Pr. 1. juli 2021 boede der 56.653 personer i Grønland. Det er 232 flere end 1. januar i år, og 286 flere end for et år siden.

Læs artikel: her

2021 Grønlands befolkning pr. 1. april

7. maj 2021
Højere folketal i første kvartal
Pr. 1. april 2021 boede der 56.541 personer i landet. Det er 120 flere end 1. januar i år, og 286 flere end for et år siden.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Folketal (1. januar)

Befolkningen pr 1. januar 1977-2020 (BEDST1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. januar 1977-2020 (BEDST2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. januar 1977-2020 (BEDST3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2020 (BEDST4)
Befolkningens civilstand 1. januar 1977-2020 (BEDST5)
Befolkningen pr 1. januar 1977-2021 (BEDSTA)
Befolkningen pr 1. januar, fast bostedstype 1977-2021 (BEDSTAYY)
Befolkningen i kommunerne pr 1. januar 1977-2021 (BEDSTB)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. januar 1977-2021 (BEDSTC)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2021 (BEDSTD)
Befolkningens civilstand 1. januar 1977-2021 (BEDSTE)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. januar 1994-2021 (BEDSTNUK)

Midtårsbefolkning (1. juli)

Befolkningen pr 1. juli 2011-2021 (BEDSTM1)
Befolkningen i kommunerne pr 1. juli 2011-2021 (BEDSTM2)
Befolkningen i distrikter og kommuner pr 1. juli 2011-2021 (BEDSTM3)
Befolkningen i lokaliteterne pr 1. juli 2011-2021 (BEDSTM4)
Befolkningens civilstand 1. juli 2011-2021 (BEDSTM5)
Befolkningens statsborgerskab 2011-2021 (BEDSTM6)
Befolkningen i Nuuk efter statsborgerskab pr 1. juli 2011-2021 (BEDSTM6NUK)
Befolkningens fødeland 2011-2021 (BEDSTM8)
Befolkningen i Nuuk efter fødeland pr 1. juli 2011-2021 (BEDSTM8NUK)
Befolkningen i Nuuks bydele pr 1. juli 1994-2021 (BEDSTMNUK)

Fremskrivninger

Befolkningsfremskrivning 2018 - 2050 (BEDP18A)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2018 - 2050 (BEDP18G)
Befolkningsfremskrivning 2018 - årlige ændringer (BEDP18R)
Befolkningsfremskrivning 2019 - 2050 (BEDP19)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2019 - 2050 (BEDP19G)
Befolkningsfremskrivning 2019 - årlige ændringer (BEDP19R)
Befolkningsfremskrivning 2020 - 2050 (BEDP20)
Befolkningsfremskrivning efter fødselsårgange 2020 - 2050 (BEDP20G)
Befolkningsfremskrivning 2020 - årlige ændringer (BEDP20R)
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020 (BEDP20REG)
Regionale befolkningsfremskrivninger 2020 - årlige ændringer (BEDP20REGC)
Befolkningsfremskrivning 2017-2040 (BEDPROG)
Regionale befolkningsfremskrivninger (BEDPROGREG)

Levendefødte

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder (BEDBBGNS)
Månedligt antal levendefødte 1973-2020 (BEDBBL0)
Antal levendefødte i distrikterne (BEDBBL3)
Antal levendefødte i distrikterne (moders fødselsår) 1973-2020 (BEDBBL3GEN)
Antal levendefødte i distrikterne (moders alder ultimo kalenderår) 1973-2020 (BEDBBL3ULT)
Antal levendefødte samt middelfolketal 1977-2020 (BEDBBLK1)
Antal levendefødte samt middelfolketal (kommuner) 1977-2020 (BEDBBLK2)
Antal levendefødte samt middelfolketal (distrikter) 1977-2020 (BEDBBLK3)
Antal levendefødte samt middelfolketal (lokaliteter) 1977-2020 (BEDBBLK4)
Antal levendefødte efter levendefødtnummer 1994-2020 (BEDBBP)

Fertilitet

Fertilitet 1977-2020 (BEDBBLSF1)
Aldersbetinget fertilitet i kommunerne 1977-2015 (BEDBBLSF2)
Regionale fertilitetsmål (BEDBBRF)
Fertilitetskvotienter for kvinder født i Grønland (BEDBBSF1)
Fertilitet for udvalgte befolkningsgrupper (BEDFT)

Dødsfald

Døde og middelfolketal 1977-2020 (BEDBBDM1)
Døde og middelfolketal (kommunerne) 1977-2020 (BEDBBDM2)
Døde og middelfolketal (distrikterne) 1977-2020 (BEDBBDM3)
Døde og middelfolketal (lokaliteterne) 1977-2020 (BEDBBDM4)
Døde (pr måned) 1973-2020 (BEDBBDMD1)
Middellevetid 2-års grundlag (BEDDT2A)
Middellevetid 5-års grundlag (BEDDT5A)

Flytninger

Flytninger (kommuner) 1993-2020 (BEDBAF2)
Flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2020 (BEDBAF2B)
Månedlige flytninger efter til/fraflytningskommune 1993-2020 (BEDBAF2M)
Flytninger (distrikter) 1993-2020 (BEDBAF3)
Flytninger efter til/fraflytningsdistrikt 1993-2020 (BEDBAF3B)
Flytninger efter til/fraflytningslokalitet 1993-2020 (BEDBAF4B)

Vandringer

Vandringer efter kommune og alder 1993-2020 (BEDBBIU2)
Månedlige vandringer (kommuner) 1993-2020 (BEDBBIU2A)
Vandringer (distrikterne) 1993-2020 (BEDBBIU3)
Vandringer (lokaliteter) 1993-2020 (BEDBBIU4)
Vandringer efter land og statsborgerskab 1993-2020 (BEDBBIU6)

Husstande og familierLæs vore publikationer om...Befolkningsstatus

 • 2021 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2021 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2021 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2021 Grønlands befolkning
 • 2020 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2020 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2020 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2020 Grønlands befolkning
 • 2019 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2019 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2019 Grønlands befolkning
 • 2018 Grønlands befolkning pr. 1. oktober
 • 2018 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2018 Grønlands befolkning pr. 1. april
 • 2018 Grønlands befolkning
 • 2018 Grønlands kommuner
 • 2017 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2017 Grønlands befolkning
 • 2016 Familier i Grønland - revideret version
 • 2016 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2016 Grønlands befolkning
 • 2015 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2015 Grønlands befolkning
 • 2014 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2014 Grønlands befolkning
 • 2013 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2013 Grønlands befolkning
 • 2012 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2012 Grønlands befolkning
 • 2011 Grønlands befolkning 1. juli
 • 2011 Grønlands befolkning
 • 2010 Grønlands befolkning
 • 2009 Grønlands befolkning
 • 2008 Grønlands befolkning
 • 2007 Grønlands befolkning
 • 2006 Grønlands befolkning
 • 2005 Grønlands befolkning
 • 2004 Grønlands befolkning
 • 2003 Grønlands befolkning
 • 2002 Grønlands befolkning
 • 2000 Grønlands befolkning
 • 1999 Grønlands befolkning
 • Befolkningsudviklingen

 • 2016 Befolkningens bevægelser
 • 2015 Befolkningens bevægelser
 • 2014 Befolkningens bevægelser
 • 2013 Befolkningens bevægelser
 • 2012 Befolkningens bevægelser
 • 2011 Befolkningens bevægelser
 • 2010 Befolkningens bevægelser
 • 2009 Befolkningens bevægelser
 • 2008 Befolkningens bevægelser
 • 2007 Befolkningens bevægelser
 • 2006 Befolkningens bevægelser
 • 2005 Befolkningens bevægelser
 • 2004 Befolkningens bevægelser
 • 2003 Vandringer
 • 2003 Befolkningens bevægelser
 • 2002 Befolkningens bevægelser
 • 2001 Befolkningens bevægelser
 • 2000 Befolkningens bevægelser
 • 1999 Befolkningens bevægelser
 • 1998 Fertilitet
 • 1998 Befolkningens bevægelser
 • Fremskrivninger

 • 2020-2030 (2050) Regionale befolkningsfremskrivninger
 • 2020-2030 (2050) Befolkningsfremskrivning
 • 2019-2029 (2050) Befolkningsfremskrivning
 • 2018-2028 (2050) Befolkningsfremskrivning
 • 2017-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2016-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2015-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2014-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2013-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2012-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2011-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2009-2040 Befolkningsfremskrivning
 • 2005-2015 Prognose for Nuup kommunea
 • 2004-2014 Prognose for Nuup kommunea
 • 2003-2013 Prognose for Nuup kommunea
 • 2003-2013 Prognose for Ilulissat kommune
 • 1998 Prognoser
 • Læs vore publikationer om...  Befolkningsstatus

  Befolkningsudviklingen

  Fremskrivninger  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?