Arbejdsmarked

En stor andel af det grønlandske arbejdsmarked er offentlige arbejdspladser i kommunerne eller i Selvstyret. I byerne arbejder de fleste som lønmodtagere, mens en stor del i bygderne er selvstændige fiskere og fangere. Generelt følger arbejdsmarkedet den skandinaviske model med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, lønoverenskomster, og omfattende lovgivninger for arbejdsmiljø, voldgift, ferie og arbejdsskadeerstatning. Personer uden dansk eller nordisk statsborgerskab skal søge om opholds- og arbejdstilladelse.

Den ikke-beskæftigede del af arbejdsstyrken har en stor andel af personer uden uddannelse. Omkring 84 pct. har ingen uddannelse ud over folkeskolen. Arbejdsløshedsprocenten for alle andre segmenter af arbejdsstyrken er under landsgennemsnittet på 5,8 pct. For de videregående uddannede er arbejdsløsheden meget lav.

Et andet karakteristisk træk ved det grønlandske arbejdsmarked, er en stor sæsonvariation i beskæftigelsen på grund af klimaet og den geografiske spredning, der begrænser arbejdskraftens mobilitet.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2020 Registrerede arbejdssøgende i oktober

9. november 2020
Registrerede arbejdssøgende i oktober 2020
I oktober måned 2020 blev 1.626 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er et samlet fald på 5 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

Læs artikel: her

2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal

14. oktober 2020
Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal 2020
Der har været færre arbejdssøgende i perioden 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 end samme periode året før. Der har været et svagt fald i antallet af måneder som de arbejdssøgende har været registreret.

Læs artikel: her

2020 Registrerede arbejdssøgende i september

14. oktober 2020
Registrerede arbejdssøgende i september 2020
I september måned 2020, blev 1.615 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er en samlet stigning på 207 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Arbejdsstyrken

Arbejdsstyrken blandt fastboende 18-65-årige fordelt på tid, kvartal, distrikt, bosted, alder og køn (ARDSTK1)
Arbejdsstyrkens uddannelsesprofil (fastboende 18-65-årige) (ARDSTK2)

Arbejdssøgende

Registrerede arbejdssøgende efter distrikt og bosted (1989M01-2020M10) (ARDLED1)
Registrerede arbejdssøgende efter køn, distrikt og alder (2010M01-2020M10) (ARDLED1A)
Registrerede arbejdssøgende efter køn, bosted og alder (1996M01-2020M10) (ARDLED2)
Registrerede arbejdssøgende i lokaliteterne (2010M01-2020M10) (ARDLED3)
Registrerede arbejdssøgende efter matchgrupper (2015M01-2020M10) (ARDLEDMA)
Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter bosted, køn, alder (2010Q4-2020Q3) (ARDLEDVAR)

Beskæftigelsen

Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, køn, alder, bosted og fødested (ARDBFB1)
Hoved- og bibeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, kvartal, branche, køn og alder (ARDBFB2)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, kommune og køn (ARDBFB3)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, distrikt og køn (ARDBFB4)
Hovedbeskæftigelse og beskæftigelsesgrad blandt fastboende fordelt på tid, kommune, bosted, køn, alder og fødested (ARDBFB5)
Hovedbeskæftigelse og beskæftigelsesgrad blandt fastboende fordelt på tid, distrikt, bosted og køn (ARDBFB6)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, nationalitet og køn (ARDBFB7)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og uddannelse (ARDBFB8)

Ledigheden

Antal ledige i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-65-årige fordelt på tid, kvartal, distrikt, bosted, alder og køn (ARDLED3)
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-65-årige fordelt på tid, kvartal, distrikt, bosted, alder og køn (ARDLED4)
Antal ledige fastboende 18-65-årige fordelt på tid, bosted, alder, køn og måneder i ledighed (ARDLED5)
Antal ledige i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-65-årige fordelt på uddannelse (ARDLED6)
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-65-årige fordelt på uddannelse (ARDLED7)Læs vore publikationer om...Arbejdsmarked

 • Om arbejdsmarkedsstatistikkerne
 • Arbejdssøgende

 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i maj
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i april
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i marts
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i februar
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i januar
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i december
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i november
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i oktober
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i september
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i august
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juli
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juni
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i maj
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i april
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i marts
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i februar
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i januar
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i december
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i november
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i oktober
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i september
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i august
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juli
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juni
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i maj
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i april
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i marts
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i februar
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i januar
 • 2012 Registrerede arbejdssøgende i byerne i december
 • 2012 Registrerede arbejdssøgende i byerne i november
 • 2012 Registrerede arbejdssøgende i byerne i oktober
 • Antal måneder som registrerede arbejdssøgende

 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende, 1. kvartal
 • Beskæftigelsen

 • 2018 Beskæftigelsen
 • 2017 Beskæftigelsen
 • 2016 Beskæftigelsen
 • 2015 Beskæftigelsen
 • 2014 Beskæftigelsen
 • 2013 Beskæftigelsen
 • 2012 Beskæftigelsen
 • 2007-2010 Beskæftigelsen
 • Ledigheden

 • 2018 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2017 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2016 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2015 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2014 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2013 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2012 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2010-2011 Arbejdsmarkedsstatistikker
 • 2012 Ledigheden i byerne i september
 • 2012 Ledigheden i byerne i juli
 • 2012 Ledigheden i byerne i juni
 • 2012 Ledigheden i byerne i maj
 • 2012 Ledigheden i byerne i april
 • 2011 Ledigheden i byerne
 • 2012 Ledigheden i byerne i marts
 • 2012 Ledigheden i byerne i februar
 • 2012 Ledigheden i byerne i januar
 • 2011 Ledigheden i byerne i december
 • 2011 Ledighed i byerne i november
 • 2011 Ledighed i byerne i oktober
 • 2011 Ledighed i byerne i 3. kvartal
 • 2011 Ledighed i byerne i 2. kvartal
 • 2011 Ledighed i byerne i 1. kvartal
 • 2010 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2009 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2008 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2007 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2006 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2005 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1997-2004 Holdningsundersøgelse
 • 2004 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1998-2003 Bygge- og anlægssektoren
 • 2003 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2002 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2001 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2000 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1999 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1998 Arbejdsmarked og ledighed
 • Læs vore publikationer om...  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?