titel

Arbejdsmarked

En stor andel af det grønlandske arbejdsmarked er offentlige arbejdspladser i kommunerne eller i Selvstyret. I byerne arbejder de fleste som lønmodtagere, mens en stor del i bygderne er selvstændige fiskere og fangere. Generelt følger arbejdsmarkedet den skandinaviske model med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, lønoverenskomster, og omfattende lovgivninger for arbejdsmiljø, voldgift, ferie og arbejdsskadeerstatning. Personer uden dansk eller nordisk statsborgerskab skal søge om opholds- og arbejdstilladelse.

Den ikke-beskæftigede del af arbejdsstyrken har en stor andel af personer uden uddannelse. Omkring 84 pct. har ingen uddannelse ud over folkeskolen. For de videregående uddannede er arbejdsløsheden meget lav.

Et andet karakteristisk træk ved det grønlandske arbejdsmarked, er en stor sæsonvariation i beskæftigelsen på grund af klimaet og den geografiske spredning, der begrænser arbejdskraftens mobilitet.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2024 Registrerede arbejdssøgende i maj

7. juni 2024
Registrerede arbejdssøgende i maj 2024
I maj måned 2024 blev 1.475 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er en stigning på 214 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

Læs artikel: her

2024 Registrerede arbejdssøgende i april

14. maj 2024
Registrerede arbejdssøgende i april 2024
I april 2024 blev 1.603 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er en stigning på 206 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

Læs artikel: her

2024 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 1. kvartal

25. april 2024
Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal 2024
Der har været færre arbejdssøgende i perioden 2. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 end samme periode året før. Der var i alt 4.486 personer, som har været registeret arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden fra 2. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 mod 4.623 personer i samme periode året før.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Arbejdsstyrken

Arbejdsstyrken blandt fastboende 18 til pension alderen fordelt på tid, kvartal, distrikt, bosted, alder og køn (ARDSTK1)
Arbejdsstyrkens uddannelsesprofil (ARDSTK2)
Arbejdsstyrken blandt fastboende fordelt på måneder og distrikt (ARDSTK3)

Arbejdssøgende

Registrerede arbejdssøgende efter distrikt og bosted (1989M01-2024M54) (ARDLED1)
Registrerede arbejdssøgende efter køn, distrikt og alder (2010M01-2024M54) (ARDLED1A)
Registrerede arbejdssøgende efter køn, bosted og alder (1996M01-2024M54) (ARDLED2)
Registrerede arbejdssøgende i lokaliteterne (2010M01-2024M54) (ARDLED2B)
Registrerede arbejdssøgende efter matchgrupper (2015M01-2024M54) (ARDLEDMA)
Antal måneder som registrerede arbejdssøgende efter bosted, køn, alder (2010Q4-2024Q1) (ARDLEDVAR)

Beskæftigelsen

Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, køn, alder, bosted og fødested (ARDBFB01)
Hoved- og bibeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, køn og alder (ARDBFB02)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, område og køn (ARDBFB03)
Hovedbeskæftigelse og beskæftigelsesgrad blandt fastboende fordelt på tid, område, bosted, køn, alder og fødested (ARDBFB05)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og nationalitet (ARDBFB07)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og uddannels (ARDBFB08)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på måned og branche (ARDBFB09)
Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og grænse for at være i beskæftigelse (ARDBFB10)

Ledigheden

Antal ledige og ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned blandt fastboende fordelt på tid, distrikt, bosted, alder og køn (ARDLED3)
Antal ledige blandt fastboende fordelt på tid, bosted, alder, køn og måneder i ledighed (ARDLED5)
Antal ledige i gennemsnit pr. måned blandt fastboende fordelt på uddannelse (ARDLED6)
Antal ledige blandt fastboende efter måneder, køn og distrikt (ARDLED8)Læs vore publikationer om...Arbejdsmarked

 • Om arbejdsmarkedsstatistikkerne
 • Arbejdssøgende

 • 2024 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2024 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2024 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2024 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2024 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2023 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2022 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2021 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2020 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2019 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2018 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2017 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i maj
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i april
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i marts
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i februar
 • 2016 Registrerede arbejdssøgende i januar
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i december
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i november
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i oktober
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i september
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i august
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i juli
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i juni
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i maj
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i april
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i marts
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i februar
 • 2015 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i januar
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i december
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i november
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i oktober
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i september
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i august
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juli
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juni
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i maj
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i april
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i marts
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i februar
 • 2014 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i januar
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i december
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i november
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i oktober
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i september
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i august
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juli
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i juni
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i maj
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i april
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i marts
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i februar
 • 2013 Registrerede arbejdssøgende i Grønland i januar
 • 2012 Registrerede arbejdssøgende i byerne i december
 • 2012 Registrerede arbejdssøgende i byerne i november
 • 2012 Registrerede arbejdssøgende i byerne i oktober
 • Antal måneder som registrerede arbejdssøgende

 • 2024 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 1. kvartal
 • 2023 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 4. kvartal
 • 2023 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 3. kvartal
 • 2023 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 2. kvartal
 • 2023 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 1. kvartal
 • 2022 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 4. kvartal
 • 2022 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende i 3. kvartal
 • 2022 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2022 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2021 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2021 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2021 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2021 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2020 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2019 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2018 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2017 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2016 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2015 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 1. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 4. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 3. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende 2. kvartal
 • 2014 Antal måneder som registrerede arbejdssøgende, 1. kvartal
 • Beskæftigelsen

 • 2022 Beskæftigelsen
 • 2021 Beskæftigelsen
 • 2020 Beskæftigelsen
 • 2019 Beskæftigelsen
 • 2018 Beskæftigelsen
 • 2017 Beskæftigelsen
 • 2016 Beskæftigelsen
 • 2015 Beskæftigelsen
 • 2014 Beskæftigelsen
 • 2013 Beskæftigelsen
 • 2012 Beskæftigelsen
 • 2007-2010 Beskæftigelsen
 • Ledigheden

 • 2022 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2021 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2020 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2019 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2018 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2017 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2016 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2015 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2014 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2013 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2012 Ledighed og arbejdsstyrke
 • 2010-2011 Arbejdsmarkedsstatistikker
 • 2012 Ledigheden i byerne i september
 • 2012 Ledigheden i byerne i juli
 • 2012 Ledigheden i byerne i juni
 • 2012 Ledigheden i byerne i maj
 • 2012 Ledigheden i byerne i april
 • 2011 Ledigheden i byerne
 • 2012 Ledigheden i byerne i marts
 • 2012 Ledigheden i byerne i februar
 • 2012 Ledigheden i byerne i januar
 • 2011 Ledigheden i byerne i december
 • 2011 Ledighed i byerne i november
 • 2011 Ledighed i byerne i oktober
 • 2011 Ledighed i byerne i 3. kvartal
 • 2011 Ledighed i byerne i 2. kvartal
 • 2011 Ledighed i byerne i 1. kvartal
 • 2010 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2009 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2008 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2007 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2006 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2005 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1997-2004 Holdningsundersøgelse
 • 2004 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1998-2003 Bygge- og anlægssektoren
 • 2003 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2002 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2001 Arbejdsmarked og ledighed
 • 2000 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1999 Arbejdsmarked og ledighed
 • 1998 Arbejdsmarked og ledighed
 • Læs vore publikationer om...  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?