titel

Priser

Forbrugerpriser er et mål for leveomkostninger. Indekstal anvendes primært til at måle udviklingen i inflation. Forbrugerprisindekset er et mål for de faktiske priser, som forbrugeren betaler for varer og tjenesteydelser. Det afspejler den samlede ændring i forbrugerpriser, inklusive dem der er forårsaget af ændringer i skat, told og subsidier. Dermed er det et sammensat udtryk, der både udtrykker rene markedsændringer og ændringer i lovgivning.

Byggeomkostningsindekset måler udviklingen i omkostningerne ved opførelse af boligbyggeri i Grønland. Indekset bruges primært til at følge udviklingen i inflationen indenfor byggeriet og til regulering af byggekontrakter. Dette beregnes ud fra et vægtgrundlag samt information om prisudviklingen.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API

Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2021 Priser pr. 1. juli

30. september 2021
Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2021
Forbrugerpriserne faldt med 0,2 pct. i perioden fra juli 2020 til juli 2021. Særligt lavere priser på brændstof og olie holdt indekset nede.

Læs artikel: her

2021 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli

14. september 2021
Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2021
Den årlige ændring i byggeomkostningsindekset opgjort 1. juli 2021 var på 2,6 pct. Til sammenligning var ændringen i samme periode i 2019 fra juli 2019 til juli 2020 på -0,6 pct. Den positive ændring var drevet af generelle stigninger for både Materiale-, fragt- og lønomkostninger.

Læs artikel: her

2021 Priser pr. 1. januar

26. marts 2021
Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2021
Det samlede forbrugerprisindeks for 1. januar 2021 steg knapt 0,3 pct. i forhold til samme dato sidste år. Det samlede forbrugerprisindeks for 1. januar 2021 steg knapt 0,3 pct. i forhold til samme dato sidste år. Det var særligt stigninger indenfor varegruppen Bolig, herunder husleje, og Transport der trak prisudviklingen opad. Derimod trak varegrupperne Telefon og porto og beklædning og fodtøj indekset nedad og holdt dermed indeksets samlede ændring nede.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Priser

Byggeomkostningsindeks (2006=100) efter faggruppe og omkostningstype (2006H1-2021H2) (PRDBYG1)
Prisniveauindeks (indeks DK=100) efter varegrupper (2014-2016) (PRDPLI)
Forbrugerpristal, indeksserier (1971H1-2021H2) (PRDPRISF)
Ændring i procent pr. løbende 12 måneder, Forbrugerpristal (1972H1-2021H2) (PRDPRISH)
Reguleringspristal, indeksserier (1971H1-2021H2) (PRDPRISR)
Forbrugerprisindeks (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2021H2) (PRDPRISV)
Reguleringspristallet (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2021H2) (PRDPRISW)Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

 • 2021 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2021 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2020 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2020 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2019 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2019 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2018 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2018 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2017 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2017 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2013 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2013 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2012 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2012 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2011 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli
 • 2011 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar
 • 2010 Byggeomkostningsindekset
 • 2009 Byggeomkostningsindekset
 • 2008 Byggeomkostningsindekset
 • 2007 Byggeomkostningsindekset
 • Priser

 • 2021 Priser pr. 1. juli
 • 2021 Priser pr. 1. januar
 • 2020 Priser pr. 1. juli
 • 2020 Priser pr. 1. januar
 • 2019 Priser pr. 1. juli
 • 2019 Priser pr. 1. januar
 • 2018 Priser pr. 1. juli
 • 2018 Priser pr. 1. januar
 • 2017 Priser pr. 1. juli
 • 2017 Priser pr. 1. januar
 • 2016 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark
 • 2016 Priser pr. 1. juli
 • 2016 Priser pr. 1. januar
 • 2015 Priser pr. 1. juli
 • 2015 Priser pr. 1. januar
 • 2014 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark
 • 2014 Priser pr. 1. juli
 • 2014 Priser pr. 1. januar
 • 2013 Priser pr. 1. juli
 • 2013 Priser pr. 1. januar
 • 2012 Priser pr. 1. juli
 • 2012 Priser pr. 1. januar
 • 2011 Priser pr. 1. juli
 • 2011 Priser pr. 1. januar
 • 2010 Priser
 • 2009 Priser
 • 2008 Priser
 • 2006 Priser
 • Læs vore publikationer om...  Byggeomkostningsindekset

  Priser  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?