titel

Adgang for forskere

Grønlands Statistiks registre indeholder et stort videnspotentiale. For at udnytte dette i overensstemmelse med gældende lovgivning, har Grønlands Statistik oprettet en særlig forskerordning, igennem hvilken, der til forskning og lovforberedende arbejde kan gives adgang til at analysere data på en særlig server.

Gennem Grønlands Statistiks forskerordning kan autoriserede forskningsinstitutioner og departementer få adgang til de data, de har behov for til at løse konkrete forsknings- og analyseopgaver. Der gives adgang til afidentificerede mikrodata, dvs. data på personniveau, som ikke direkte kan identificeres. Forskerne får adgang til data fra deres egen arbejdsplads over Internettet.

Data fra andre kilder kan også kobles sammen med data fra Grønlands Statistiks registre, fx fra egne datasamlinger eller fra andre myndigheders registre. Det kræver dog Datatilsynets godkendelse.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Information om priser

1. november 2021
Prismodel for forskningsopgaver
Grønlands Statistiks standardmodel i forbindelse med forskerserviceordningen, som giver adgang til skræddersyede data, kan læses her.

Læs artikel: her

Forskeradgang

11. oktober 2020
Nu kan forskere få adgang til Grønlands Statistiks registre
Grønlands Statistiks registre indeholder et stort videnspotentiale. For at udnytte dette i overensstemmelse med gældende lovgivning, har Grønlands Statistik oprettet en særlig forskerordning, igennem hvilken, der til forskning og lovforberedende arbejde kan gives adgang til at analysere data på en særlig server.

Læs artikel: her

Retningslinjer

11. oktober 2018
Brug af forskerordningen
Retningslinjer

Læs artikel: her


Læs vore publikationer om...Forskeradgang

 • Information om priser
 • Retningslinjer

 • Retningslinjer
 • Baggrundsinformation

 • Baggrundsinformation
 • Læs vore publikationer om...  Forskeradgang

  Retningslinjer

  Baggrundsinformation  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?