titel

Statistisk Årbog

Statistisk årbog udgives ikke længere.

Årbogen blev udgivet på papir af Grønlands Statistik/Atuagkat fra 1994-2009 og i perioden 2010 – 2017 alene i elektronisk form. Årbogen fulgte traditionen som blev påbegyndt i 1968 med ’Årsberetningen fra Ministeriet for Grønland’ der havde et omfattende tekstafsnit, som supplement til de emner der kunne beskrives med tal.

Se her for bibliografi

For perioden 1905-2017 findes afsnit i Danmarks Statistiks Årbog, som vedrører Grønland, Se www.dst.dk/aarbog

Siden 2018 er ’Grønland i tal’ udgivet på grønlandsk, dansk og engelsk
eller læs et kapitel:Politiske og administrative forhold

Geografi, klima, natur og miljøforvaltning

Befolkning

Boliger

Erhvervsstruktur

Arbejdsmarkedsforhold

Fiskeri, fangst og landbrug

Transport, turisme og kommunikation

Energi

Nationalregnskab

Betalingsbalance og udenrigshandel

Offentlige finanser

Indkomst, forbrug og priser

Penge- og kapitalmarked

Førskoleinstitutioner og folkeskolen

Uddannelse

Forskning

Sociale forhold og sundhed

Politi, retsvæsen og forsvar

Kultur, oplysning og kirke

Råstoffer

Læs vore publikationer om...Politiske og administrative forhold

Geografi, klima, natur og miljøforvaltning

Befolkning

Boliger

Erhvervsstruktur

Arbejdsmarkedsforhold

Fiskeri, fangst og landbrug

Transport, turisme og kommunikation

Energi

Nationalregnskab

Betalingsbalance og udenrigshandel

Offentlige finanser

Indkomst, forbrug og priser

Penge- og kapitalmarked

Førskoleinstitutioner og folkeskolen

Uddannelse

Forskning

Sociale forhold og sundhed

Politi, retsvæsen og forsvar

Kultur, oplysning og kirke

RåstofferGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?