2012-imiit 2021-mut nuna tamakkerlugu
Forord
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Hovedresultater
Kapitel 3. Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal
Kapitel 4. Videreførelse af beregningen af kædeindeks
Kapitel 5. Analysemuligheder