Ilanngussaq 1. Pinerluttuliorsimanermut kodit immikkoortiterneri
Ilanngussaq 2. Aalajangiinerini pineqaatissiissutit immikkoortiterneri