2017-imi isertitat pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2017-imi isertitat
1. Inuit isertitaat
2. Inoqutigiit isertitaat
3. Akileraartarnermut isertitat pillugit kisitsisitigut paasissutissat
4. Isertitat agguataarnerat