Importen fordelt efter anvendelse
Eksporten fordelt på produktionsgrene
Eksporten fordelt efter produkt
Importen fordelt efter forarbejdningsgrad
Eksporten fordelt efter forarbejdningsgrad
Grønlands import og eksport fordelt på oprindelsesland og bestemmelsesland