3.1 Baggrund
3.2 Kilder
3.3 Metode
3.3.1 ILOs ledighedsdefinition
3.3.2 Grønlands Statistiks ledighedsdefinition
3.3.3 Definition af arbejdsstyrken
3.3.4 Demografi
3.4 Fejlkilder