Indhandling af fisk og skalddyr på arter, 2011-2014
Indhandling af rejer1 fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af stenbider fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på distrikter, 2011-2014
Indhandling af hellefisk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Indhandling af torsk fordelt på by og bygd, 2011-2014
Grønlandsk og udenlandsk fiskeri ved Grønland, 2011-2014
Grønlandske fartøjers fiskeri i andre farvande, 2011-2014
Antal fiskefartøjer, kommunalvis fordelt efter størrelser, typer og byggematerialer
Antal fiskefartøjer, fordelt på aldersintervaller og kommuner
Deciler for indhandlingsværdier, alle arter (2014)
Deciler for indhandlingsværdier, hellefisk (2014)
Fiskefartøjers andel i indhandling, 2011-2014