1.1 Formål
1.2 Datagrundlag
1.2.1 Personorienteret indkomststatistik
1.2.2 Husstandsorienteret indkomststatistik
1.2.3 Skatteorienteret indkomststatistik
1.3 Begreber og definitioner
1.4 Metode til belysning af indkomstfordelingen
1.5 Begrænsninger og faldgruber