2006-2008-mi tunisassiornermi atuinermilu tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2008-mut Input-output tabeli
2007-mut Input-output tabeli
2006-mut Input-output tabeli
2006-2008-mi tunisassiornermi atuinermilu tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut.pdf (237 KB)


//stat.gl/publ/kl/NR/201301/pdf/2006-2008-mi tunisassiornermi atuinermilu tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut.pdf