Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit
Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini inissitsiterinerit pingaarnerit
1979-miilli aningaasatigut ineriartorneq
Nunanut tamalaanut naleqqiussineq
Nioqqutissat isertut anisullu pillugit 2004-mut tabeli
Paasissutissat annertunerusut