2009-2010-mit 2015-16-imut efterskolernerit
Aallartitsinerit ikileriartut
Atuartut ingerlatsisut amerlanersaat Qaasuitsup Kommunianinngaanneerput
Atuartut sisamaagaangata aallartitsinerit pingasut naammassineqartarput
Ukioqatigiit pingasuugaangata ataatsimit amerlanerusut efterskolerlutik aallartittarput
Ataatsimut isigalugu