2014-mi 1. januarimi akit
2014-mi 1. januarimi akit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2014-mi 1. januarimi akit.pdf (1271 KB)


//stat.gl/publ/kl/PR/201402/pdf/2014-mi 1. januarimi akit.pdf