2011-mi tunisassiornermi atuinermilu tabeli
2011-mi tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2011-mi tunisassiornermi atuinermilu tabeli.pdf (629 KB)


//stat.gl/publ/kl/NR/201501/pdf/2011-mi tunisassiornermi atuinermilu tabeli.pdf