2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
2010-mut Input-output tabeli
2009-mut Input-output tabeli
2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut.pdf (359 KB)


//stat.gl/publ/kl/NR/201401/pdf/2009-mi 2010-milu tunisassiornermi atuinermilu input-output tabelit pillugit tusagassiutinut nalunaarut.pdf