1992-mi Kalaallit Nunaanni input-output tabelit multiplikatorillu.pdf (63 KB)


//stat.gl/publ/kl/NR/1992/pdf/1992-mi Kalaallit Nunaanni input-output tabelit multiplikatorillu.pdf