2011-miit 2020-mut nuna tamakkerlugu naatsorsuutit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
Forord
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Hovedresultater
Kapitel 3. Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal
Kapitel 4. Videreførelse af beregningen af kædeindeks
Kapitel 5. Analysemuligheder