2007-imiit 2016-imut nuna tamakkerlugu naatsorsuutit pillugit tusagassiutinut nalunaarut
Forord
Kapitel 0. Nye internationale retningslinjer ESA 2010
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Hovedresultater
Kapitel 3. Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal
Kapitel 4. Videreførelse af beregningen af kædeindeks
Kapitel 5. Analysemuligheder