Ukiut pingasut tulleriisiinnarlugit aningaasarsiorneq annikilleriarpoq
Forord
Indledning
Hovedresultater
Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal
Beregninger af endelige tal for 2012
Beregninger af nye foreløbige tal for 2013
Analysemuligheder
Erhvervsstrukturen
Det private forbrug
Det offentlige forbrug
Bruttoinvesteringer
Import og eksport
Internationale sammenligninger