2018-imi isertitat pillugit tusagassiutinut nalunaarut
1. Aallaqqaasiut
2. Inuit isertitaat
3. Inoqutigiit isertitaat
4. Akileraartarnermut isertitat pillugit kisitsisitigut paasissutissat
5. Isertitat assigiinngissitaarneri