Ukiumoortumik nalunaarusiaq 2017
Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup suliassai aqunneqarneralu
2 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfimmi ukiup ingerlanera