Greenland in Figures 2017
Greenland in Figures 2017 pillugu tusagassiutinut nalunaarut
Greenland in Figures 2017 pillugu tusagassiutinut nalunaarut.pdf (72 KB)


//stat.gl/publ/kl/GF/2017/pdf/Greenland in Figures 2017 pillugu tusagassiutinut nalunaarut.pdf