Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar
Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter pr. 1. januar
Registrerede motorkøretøjer fordelt på brancher pr. 1. januar