Emission af drivhusgasser fra energiforbrug, faktiske
Samlet emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelsen