2014-imi silaannarsuarmik mingutsitsineq
Emission af drivhusgasser fra energiforbrug
Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelsen