2015-imi nukimmik atuineq pillugu tusagassiutinut nalunaarut
Revisioner i denne publikation
Et hurtigt overblik
Faktisk energiforbrug
Offentlig el- og varmeforsyning fra Nukissiorfiit
Elproduktion
Fjernvarmeproduktion
Samlet offentlig varmeforsyning
Produktion af primær energi
Selvforsyningsgrad
Vedvarende energi m.m.
Endeligt energiforbrug
Transport
Produktionserhverv
Handels- og serviceerhverv
Husholdninger
Emission af drivhusgasser
Energipriser
Energibalance 2015
Grønlandske nøgletal og beregningsforudsætninger