Korrektion af tidligere offentliggjorte tal
Indledning
Udenrigshandel 1. kvartal 2020
Udenrigshandel 1. kvartal 2016-2020