Nationalregnskab 2009-2018
Forord
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Hovedresultater
Kapitel 3. Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal
Afsnit 3.1 Beregninger af endelige tal for 2016
Afsnit 3.2 Beregninger af nye foreløbige tal for 2017
Afsnit 3.3 Mindre revision af det offentlige forbrug
Kapitel 4. Videreførelse af beregningen af kædeindeks
Kapitel 5. Analysemuligheder
Afsnit 5.2 Det private forbrug
Afsnit 5.3 Det offentlige forbrug
Afsnit 5.4 Bruttoinvesteringer
Afsnit 5.5 Import og eksport
Afsnit 5.6 Internationale sammenligninger