Lærlinge
Lille stigning i antallet af lærlinge fra 2016 til 2017
Flest lærlinge i bygge- og anlægsbranchen
Flest lærlinge pr. faglært medarbejder i handelsbranchen
Lærlingene bliver ældre