Andel i ungemålgruppen fordelt på bopæl som 12-årige
Samlet oversigt
Unge mellem 16 og 25 år efter registrering og alder, 2016