Metode
Herudover er der andre eksisterende konjunkturserier
Fejlkilder
Sæsonkorrektion i konjunkturstatikken
Sæsonkorrektion
Sæsonkorrektion af detailhandelens omsætningsindeks og godsmængder
Den benyttede model