Importen fordelt efter anvendelse (BEC) i 1.000 kr., 1.-3. kvartal
Eksporten fordelt på produktionsgrene (KONJ) 1.000 kr., 1.-3. kvartal
Eksporten fordelt efter produkt, 1.-3. kvartal
Importen fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC-kapitler), 1.-3. kvartal
Grønlands import og eksport fordelt på lande, 1.-3. kvartal