Faktisk energiforbrug
Energiforbrug 2015
Endeligt forbrug af fossile brændsler
Endeligt forbrug af el og varme
Forbrug af vand
Energiforbrug fordelt på fossile brændsler
Produktion og forbrug af vedvarende energi
Emission af drivhusgasser fra energiforbrug
Udslip af drivhusgasser fordelt på brændsler
Import af flydende brændsler
Takster for el til almindelige forbrugere
Takster for el til landbaseret fiskeindustri
Takster for vand til almindelige forbrugere
Takster for vand til landbaseret fiskeindustri
Takster for varme