Hovedbeskæftigelse blandt den fastboende befolkning fordelt på demografi 2014
Antal hovedbeskæftigede i den fastboende befolkning i gennemsnit pr. måned fordelt på brancher 2009-2014
Hovedbeskæftigelse, løn og skat for den fastboende befolkning fordelt på brancher 2014
Antal hovedbeskæftigede i den fastboende befolkning i gennemsnit pr. måned fordelt på kommuner og brancher 2014
Hovedbeskæftigelse og løn for den fastboende befolkning fordelt på køn og brancher 2014
Antal ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikt, bosted og køn 2014
Antal ledige fordelt på antal måneder i ledighed, alder og bosted 2014
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikt, bosted og køn 2014
Antal ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2014
Ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned fordelt på bosted, køn og alder 2014
Ledighed fordelt på højest fuldførte uddannelse 2010 - 2014
Den fastboende arbejdsstyrke i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder 2014