Befolkning og befolkningstilvækst
Befolkningens bevægelser
Befolkningen i kommunerne, distrikterne, byer og bygder 2016
Befolkningen fordelt efter alder køn, fødested og civilstand 2016
Befolkningsfremskrivning 2016-2025
Dødelighedstavler
Levendefødte fordelt efter moders alder og fødested
Ind- og udvandringer fordelt efter fødested
Befolkningen fordelt efter statsborgerskab. Udvalgte år 1985-2016